Aktuální projekty

02
Led

Společně to překonáme

Doba realizace:
1.1.2017 - 30.9.2017
Donátoři:
Nadační fond J&T

Hlavním cílem projektu je zlepšit životní situaci v rodinách s dětmi v obcích Jihomoravského kraje prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny. Klíčovým spolupracujícím aktérem projektu jsou orgány sociálně právní ochrany dětí. V rámci projektu chceme pomocí metody case managementu zkoordinovat cíle rodiny s cíli OSPOD a pregnantně a jasně nastavit individuální plán i jeho vyhodnocování. Koordinovaná spolupráce s institucemi, zahrnující jednotný a konkrétní plán, srozumitelný především rodině, vede k jednotnému úsilí všech zapojených stran. Návazná individuální služba podpory rodiny ze strany projektu pak umožňuje hlubší práci s příčinami a hledání konkrétních kroků pro dosažení stanoveného a požadovaného cíle v péči o dítě.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
31
Bře

Týden romské kultury v Brně

Doba realizace:
3.4. - 9.4.2017

Pestrý Týden romské kultury v Brně láká na bohatý program

V Brně proběhne v týdnu od 3. do 9. dubna 2017 Týden romské kultury. Oslavy i připomínání Mezinárodního dne Romů proběhnou na několika místech, hlavní program s hudbou a stánky pak v pátek 7. 4. na Moravském náměstí v odpoledních hodinách. Zde mohou návštěvníci vidět jak slavné romské kapely Funky brothers a Imperio, tak místní taneční soubory či cirkusovou show. Pro děti jsou připraveny zábavné aktivity, těšit se můžete i na ochutnávku romských jídel.

Další program, jako například zábavné odpoledne v parku Hvězdička, módní přehlídka současných romských návrhářů, ale i kolokvium historiků a pedagogů k tématu romské genocidy, můžete najít například na facebookových stránkách "Brno slaví mezinárodní den Romů". Vstup na všechny akce je zdarma.

8. duben byl ustanoven Mezinárodním dnem Romů v roce 1990. V tento den si Romové po celém světě připomínají společný původ a události roku 1971, kdy se ve Velké Británii sešla první mezinárodní konference Romů, kde se účastníci mj. dohodli i na společné hymně a podobě romské vlajky. Společné oslavy v Brně jsou největší veřejnou akcí, která je v České republice pořádána. Cílem oslav je uspořádání společenské události významnějšího společenského měřítka, která osloví celou společnost a kromě vyjádření radosti a respektu z celosvětových oslav dne Romů podpoří vzájemné vztahy a pozitivní atmosféru mezi Romy a majoritou.

Týden romské kultury pořádá IQ Roma servis ve spolupráci s brněnskými neziskovými organizacemi a romskou komunitou. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Brna a Magistrátu města Brna.

Týden romské kultury zaštítil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál

 

Kontaktní osoby:

Sabina Bendová, sabina.bendova@iqrs.cz

Ester Šimková, ester.simkova@iqrs.cz

Donátoři:  

 

Výsledek obrázku pro Ministerstvo kultury ČR logoVýsledek obrázku pro Statutárního města Brna logo

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Zaostřeno na rodinu

Doba realizace:
1.4.2017 - 31.3.2019
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt podporuje profesionalizaci práce s ohroženými dětmi a rodinami v Jihomoravském kraji. Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků zavádí a rozvíjí metody případových, rodinných a interaktivních konferencí. Tyto metody představují inovace aktivizující rodiny i děti při řešení obtížných životních situací. Projekt je zaměřen na jejich využití i v případech rodin žijících v sociálním vyloučení, ohrožených domácím násilím, či zneužíváním návykových látek.

Hlavním cílem projektu je tedy podpora zavádění kvalitních případových, rodinných a interaktivních konferencí, tedy nástrojů práce s ohroženými dětmi a rodinami v Brně, Břeclavi a Vyškově. Dílčími cíli je vytvoření platformy expertů, kteří mají zkušenosti s realizací případové, rodinné a interaktivní konference, dále dlouhodobá podpora lokální sítě odborníků pracujících s rodinami (pracovníci OSPODů a služeb v Brně, Břeclavi a Vyškově) a zvyšování kompetencí těchto pracovníků. Součástí projektu je také vytvoření metodiky interaktivních konferencí a metodiky zaměřené na specifika využívání nástrojů případové, rodinné a interaktivní konference pro rodiny.

Aktivity jsou navrženy tak, aby přímo reagovaly na problémy oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazující cíle projektu. Projekt realizuje 5 klíčových aktivit:

1) Expertní platforma

2) Vytvoření a podpora lokální sítě odborníků (OSPODy a NNO v Brně, Břeclavi a Vyškově)

3) Případové, rodinné a interaktivní konference - podpora zavádění metod do praxe

4) Tvorba metodických materiálů

5) Šíření výstupů projektu a závěrečná konference

Změny očekáváme ve využívání metod případových, rodinných a interaktivních konferencí a to konkrétně zvýšením počtu jednotlivých typů konferencí. Expertní platforma projektu bude poskytovat odborné vedení a strategii zavádění těchto metod do praxe v rámci Jihomoravského kraje. Zvýší se povědomí pracovníků OSPOD a služeb pro rodiny o těchto metodách. Díky realizaci metod (PK, RK a IK) očekáváme zvýšení profesionality cílové skupiny při organizaci a vedení těchto typů setkání, možnost využít podpory dalších služeb a dalších členů sítě, jak metodicky, tak prakticky při práci s konkrétní rodinou.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky