Aktuální projekty

10
Kvě

Spolu

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a existuje zvýšené riziko, že budou odebrány ze svých biologických rodin.

Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu spočívá zejména v aktivní práci na vytvoření prostředí, které bude identifikováno jako dostačující pro péči o dítě. Současně budou rozvíjeny kompetence rodičů ve výchově a vzdělávání dítěte. U mladších dětí budou posíleny kompetence pro vstup do mateřských a základních škol.

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Zajištění základního standardu vybavení bytů rodin v projektu Rapid Re-Housing

Doba realizace:
06/2017 - 07/2017

Projekt navazuje na inovativní program Rapid Re-Housing, v jehož rámci byly 50 rodinám v bytové nouzi přiděleny městské byty. Základní premisou programu je ověřený přímý dopad získání bydlení na obecné zlepšení kvality života. Očekávaný výsledek je do určité míry ohrožen substandardním vybavením domácností, které rodiny nejsou, kvůli své finanční situaci, schopny zlepšit. Projekt je zaměřen na ty do programu zapojené domácnosti, kde příjmy nedosahují výše umožňující nákup vybavení, a současně nemohou požádat o příspěvek na ÚP, případně potřebují vybavení, které je z hlediska ÚP zbytné. Jedná se celkem o 8 rodin (35 osob). Pořízení základního vybavení (postele, jídelní stůl, židle a některé prvky důležité pro základní rozvoj dětí) je klíčové pro standardní užívání bytu a vytvoření pocitu domova tak, aby získání bydlení bylo opravdu předpokládaným klíčovým faktorem plnohodnotného života.  Dalším z očekávaných výsledků získání bydlení je i otevření možnosti návratů dětí z ústavních zařízení. Projekt zajistí pořízení vybavení, které je vyžadováno pro tyto návraty.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Zaostřeno na rodinu

Doba realizace:
1.4.2017 - 31.3.2019
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt Zaostřeno na rodinu  cílí na sociální pracovníky, kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi v Brně a Jihomoravském kraji, na jejich profesionalizaci.  Prostřednictvím činnosti expertní platformy a zformování lokální sítě odborníků je naším cílem rozvíjet inovativní přístupy a metody v práci s rodinami, a to případové, rodinné a interaktivní konference (PK, RK, IK), zejména v rodinách, kde se kumuluje mnoho problémů, rodiny se ocitají v sociálním vyloučení, potýkají se s problémy s bydlením, financemi, domácím násilím nebo závislostmi.

V tomto projektu pořádáme workshopy pro sociální pracovníky z řad OSPOD, ale také NNO, díky kterým mají profesionálové možnost načerpat nebo si doplnit informace o těchto nástrojích, sdílet své dosavadní zkušenosti a získat dovednosti a metodickou podporu pro to, aby tyto nástroje mohli využívat při práci s rodinami i v těchto složitých situacích. Sdílení zkušeností, diskuze nad jednotlivými tématy a dostatek praktických informací je to, co účastníci našich workshopů oceňují nejvíce. Workshopy pořádáme ve spolupráci s odborníky z celé ČR, kteří mají s PK, IK a RK zkušenost nebo pracují s tématy domácího násilí a závislostí.

Co nás aktuálně čeká?

Máme za sebou již jeden workshop na téma případové konference, v říjnu nás v projektu čeká druhý workshop (3. 10. 2017) – tentokrát na téma Interaktivní případové konference, tedy případové konference zaměřené na děti a jejich potřeby. Pro účastníky workshopů je možnost také bezplatně realizovat některý z nástrojů (PK, IK, RK) na svých případech, z projektu také nabízíme bezplatnou metodickou podporu. Pokud byste měli za svou organizaci nebo úřad zájem se workshopu zúčastnit či se celkově zapojit do našeho projektu, je třeba kontaktovat odbornou garantku projektu Sabinu Maňkovou (sabina.mankova@iqrs.cz).

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Zážitkem ke vzdělání

Doba realizace:
04/2017 - 12/2017
Donátoři:
JMK

Cílem projektu je posílit rodičovské kompetence 20 romských rodičů v oblasti výchovy a péče o děti prostřednictvím celoročního preventivního programu pro rodiče a pravidelných skupinových workshopů pro rodiče s dětmi.

 

Dílčí cíle projektu jsou:

  • realizovat 1 preventivní program pro rodiče, který se bude komplexně zabývat tématem zdravotní gramotnosti a rozvoje rodičovských kompetencí
  • poskytnout všem zapojeným rodičům dětí předškolního věku poradenství a pomoc ve výběru vhodné kvalitní školky a v podání přihlášky;
  • otevřít se zapojenými rodiči téma logopedie, jazykové vybavenosti a domácí přípravy dětí a prostřednictvím série skupinových workshopů s dětmi jim předat know-how; realizovat sérii skupinových aktivit pro rodiče s dětmi s cílem aktivizovat rodiče a podpořit je ve smysluplném a vzájemně rozvojovém trávení volného času s dětmi.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky