Aktuální projekty

10
Kvě

Společně

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Úřad vlády ČR

Projekt „Společně“ přímo navazuje na realizaci projektu v roce 2016 „Společná cesta“, v rámci kterého žadatel rozvíjel terénní komunitní práci v obcích Brno, Břeclav, Vyškov a Lanžhot.

Cílem projektu je zplnomocnění k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek osob ve vybraných domech ve vyloučených lokalitách a v blízkém okolí v Jihomoravském kraji (Brno, Břeclav, Bučovice, Miulov, Vyškov, Zastávka), podpora sousedských vztahů, stimulace bezpečného a příjemného prostředí pro každodenní život i péči o děti, zplnomocnění k lepšímu přístupu ke zdrojům a k příslušným institucím - k majitelům či správcům domů, odborům měst a obcí atd. Dále očekáváme zvýšení zájmu o budoucnost a vzdělání dětí ve vyloučených lokalitách Brna a Břeclavi. Rodiče hlásí své děti na kvalitní mateřské a základní školy a jeví zájem o navazující vzdělávání na středních školách.

O aktuálních komunitních akcích se dozvíte prostřednictvím facebookových stránek IQ Roma servis v Brně, dále pobočky Vyškov a pobočky Břeclav

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Společně měníme svět

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Cílem projektu je podpora a rozvoj dobrovolnické spolupráce v rámci činnosti IQ Roma servisu, a to zejména v oblasti vzdělávání, volného času a osobnostního rozvoje Romů ohrožených sociálním vyloučením.

Dobrovolníci jsou do aktivit organizace zapojování na následujících pozicích: asistent/lektor doučování, lektor volnočasového kroužku, lektor zájmového workshopu (v tématech prevence, osobnostního rozvoje nebo volného času), lektor sportovních aktivit, asistent speciálních akcí a komunitních setkání. Zvláštní kategorii dobrovolnické spolupráce pak tvoří mentoring, což je program intenzivní individuální podpory zejména středoškolských romských studentů.

V projektu se zaměřujeme jednak na zvýšení počtu dlouhodobě spolupracujících dobrovolníků v dalších obcích Jihomoravského kraje, kde působíme (mimo Brno), jednak na odborný rozvoj a podporu stávajících dobrovolníků ve všech lokalitách naší působnosti.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Společně to překonáme

Doba realizace:
1.1.2017 - 30.9.2017
Donátoři:
Nadační fond J&T

Hlavním cílem projektu je zlepšit životní situaci v rodinách s dětmi v obcích Jihomoravského kraje prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny. Klíčovým spolupracujícím aktérem projektu jsou orgány sociálně právní ochrany dětí. V rámci projektu chceme pomocí metody case managementu zkoordinovat cíle rodiny s cíli OSPOD a pregnantně a jasně nastavit individuální plán i jeho vyhodnocování. Koordinovaná spolupráce s institucemi, zahrnující jednotný a konkrétní plán, srozumitelný především rodině, vede k jednotnému úsilí všech zapojených stran. Návazná individuální služba podpory rodiny ze strany projektu pak umožňuje hlubší práci s příčinami a hledání konkrétních kroků pro dosažení stanoveného a požadovaného cíle v péči o dítě.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Kvě

Spolu

Doba realizace:
01/2017 - 12/2017
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a existuje zvýšené riziko, že budou odebrány ze svých biologických rodin.

Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu spočívá zejména v aktivní práci na vytvoření prostředí, které bude identifikováno jako dostačující pro péči o dítě. Současně budou rozvíjeny kompetence rodičů ve výchově a vzdělávání dítěte. U mladších dětí budou posíleny kompetence pro vstup do mateřských a základních škol.

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky