Právník/právnička BŘECLAV

Datum výběrového řízení: 
Pá, 24/08/2018
Uzávěrka výběrového řízení: 
Ne, 30/09/2018 - 23

PRACOVNÍ NÁPLŇ

-       Poradenství, sepsání a asistence klientům v oblasti dluhového poradenství

-       Občanské právo (ochrana spotřebitele, spotřebitelské úvěry, společné jmění manželů, závazky a jejich příslušenství)

-       Procesní právo (doručování, náležitosti podání, opravné prostředky, vykonávací řízení, druhy exekučních titulů, zabavitelné příjmy, majetek, judikatura k ochraně spotřebitele proti zneužívání rozhodčích nálezů)

-       Insolvenční právo (zásady insolvenčního řízení, uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, spory o pravost, výši a pořadí pohledávek, postavení dlužníka v insolvenčním řízení, povinnosti dlužníka v oddlužení včetně zpracování návrhů na insolvenci)

-       Exekuční právo (způsoby provádění exekuce, jejich pořadí a přiměřenost, náklady exekuce)

-       Finanční právo (daň z příjmu fyzických osob, povinné odvody, daňové zvýhodnění)

NABÍZÍME:

-       pracovní poměr od 1. 9. 2018

-       kreativní a společensky potřebnou práci

-       angažovaný pracovní tým i vedení

-       další profesní i osobnostní vzdělávání, možnost rozvoje odpovědností a dovedností

-       5 týdnů dovolené, supervize

-       zastupování organizace v relevantních pracovních skupinách v ČR a EU

-       možnost iniciace vlastních projektů a aktivit (v souladu se strategickými cíli IQRS)

-       nástupní mzda 26.000 Kč hrubého a po zkušební době možnost navýšení

POŽADUJEME:

-       právní vzdělání (VŠ)

-       orientace v oblasti dluhového poradenství, angažovanost a aktivitu v řešení konkrétních případů

-       zkušenost v práci s lidmi

-       odpovědnost, organizovanost, schopnost dosahovat stanovených cílů

-       ochotu a schopnost veřejně prezentovat organizaci, schopnost vyjednávat s institucemi

-       schopnost týmové práce, ale i samostatnost, odpovědnost, profesionalitu

-       bezúhonnost, ochotu dále se vzdělávat, přiměřeně služebně cestovat

Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete životopis, motivační dopis a zpracujte prosím odpovědi na níže uvedenou otázku:

1) Jaký je Váš názor na plánovanou změnu insolvenčního zákona ve smyslu zpřístupnění oddlužení širšímu okruhu dlužníků (odstranění současné spodní hranice nutné pro vstup do oddlužení). Co si myslíte o úplném odpuštění dluhů u sociálně slabých jedinců?

Své životopisy a motivační dopisy zasílejte průběžně e-mailem na prace@iqrs.cz s označením předmětu: „VŘ právník/čka BŘECLAV“.
Vybraní uchazeči budou telefonicky kontaktováni s přesným termínem ústního kola VŘ.

K ústnímu pohovoru budou pozváni/y pouze vybraní/é kandidáti/ky. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze na vyžádání a elektronicky. IQ Roma servis, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči/ky nenaplní očekávání organizace. Zaslané materiály se uchazečům/kám nevrací.

Lokalita: 
Oblast výběrového řízení: 
Facebook Twitter Youtube More...