Sociální pracovník/ice pro Jihomoravský kraj

Datum výběrového řízení: 
Pá, 03/11/2017
Uzávěrka výběrového řízení: 
Út, 31/10/2017 - 12

Chcete se stát členem týmu pracovníků a poskytováním kvalitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podpořit možnosti Romů žít důstojný život v širší společnosti? Jste angažovaný člověk s chutí bojovat proti předsudkům a diskriminaci?

Naše služby jsou určeny rodinám v nepříznivé sociální situaci. Naše klienty doprovázíme ke stabilizaci jejich života a současně chceme zvyšovat občanskou angažovanost a hrdost Romek a Romů. Staňte se součástí našeho týmu a naší vize!

OBSAHEM PRACOVNÍ ROLE JE

 • Terénní sociální práce s rodinami v nepříznivé sociální situaci
 • Individuální plánování s klienty se zaměřením na rozvoj rodičovských kompetencí a podporu vzdělávání
 • Rozvoj koordinované spolupráce služeb, institucí a úřadů v práci s rodinou
 • Spolupráce na realizaci projektů zaměřených na sociální práci
 • Realizace komunitních akcí a aktivit propojujících komunitu a veřejnost
 • Podpora v řešení diskriminace
 • Samostatné vedení příslušné dokumentace
 • Účast na supervizích, klientských a organizačních poradách

CO NABÍZÍME?

 • Kreativní a společensky potřebnou práci
 • Zázemí a know-how zavedené organizace
 • Spolupráci v týmu a metodické zázemí
 • Profesní i osobnostní vzdělávání, možnost rozvoje odpovědností a dovedností
 • Supervize
 • Prostor pro vlastní nápady a iniciativu, zapojení se do kampaní a projektů
 • Možnost stáží a zahraničních cest, zastupování organizace v relevantních pracovních skupinách v ČR a EU
 • Částečně pružnou pracovní dobu a 5 týdnů dovolené
 • Plat odpovídající neziskovému sektoru    

CO OČEKÁVÁME?

 • Odborná způsobilost k výkonu přímé sociální práce s rodinami podle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách nebo ochota si toto vzdělání doplnit, případně pedagogické vzdělání
 • Čistý trestní rejstřík
 • Respekt k odlišnostem, schopnost empatie a komunikační dovednosti
 • Ochota dále se vzdělávat, podílet se na vizi IQ Roma servisu
 • Schopnost vyjednávat s institucemi, pracovat v týmu, ale i samostatně
 • Odpovědnost, organizovanost, schopnost dosahovat stanovených cílů
 • Samostatnost a ochotu dále se vzdělávat

Pracovní zázemí je v Brně v sídle IQ Roma servisu na Vranovské 45.

V rámci pracovní role se vyjíždí do vybraných obcí JMK, ve kterých máme na základě komunitního plánování sociálních služeb, dojednánu spolupráci.

Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete životopis, motivační dopis a zpracované následující otázky:

1/ Jaké jsou podle váš příčiny sociálního vyloučení romské komunity?

2/ Čemu chcete svou prací přispět? Co budete považovat za úspěch v pracovní roli?

Své životopisy a motivační dopisy včetně platových a jiných preferencí zasílejte průběžně elektronicky na adresu prace@iqrs.cz

Předmět zprávy označte: VŘ_SAS_JMK

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Přesný termín konání osobního pohovoru bude vybraným uchazečům oznámen telefonicky. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze na vyžádání a elektronicky. IQ Roma servis, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace. Zaslané materiály se nevrací.

Oblast výběrového řízení: 
Projekt: 
Centrum integračních služeb
Facebook Twitter Youtube More...