Zaměstnanci (Vedení organizace)

Mgr. Šárka Pólová
Ředitelka & Statutární zástupkyně
Šárka se již od svých začátků působení v IQ Roma servisu (rok 2007) zapojila do tvorby stanovisek a strategií sociálního začleňování pro místní, národní i evropskou úroveň, byla zpracovalkou konceptu značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Od roku 2008 se stala vedoucí analyticko-metodického úseku, kde byla zodpovědná za nastavení a koordinaci procesů plánování, evidence a vyhodnocování přímé práce, externě se podílela na realizaci zakázek evaluzace strukturálních fondů v ČR a koordinovala projekty IQ Roma servisu zaměřené na rozvoj mezinárodní spolupráce. V roce 2017 se stala zástupkyní ředitelky pro projekty a finance IQ Roma servisu, díky čemuž se IQ Roma servisu podařilo úspěšně vytvořit několik významných inovativních projektů.
 
Dne 05.10.2017 byla Šárka Pólová potřebnou většinou členů spolku schválena a následně Kontrolní komisí pověřena výkonem funkce statutárního orgánu spolku IQ Roma servis, z.s. – ředitelky na funkční období od 07.12.2017 do 06.06.2018.
 
 
 
Kontakt
Zobrazit více informací

PETR MÁČAL
Zástupce ředitelky, finanční manažer
+420 775 867 361
petr.macal@iqrs.cz
DR. JIŘÍ VALNOHA, DIS. 
Zástupce ředitelky pro klientské programy
+420 774 224 510
jiri.valnoha@iqrs.cz

MGR. KAROLÍNA LAUBOVÁ
Vedoucí pobočky v Břeclavi
+420 777 479 877
karolina.laubova@iqrs.cz
MGR. DENISA SEDLÁČKOVÁ
Vedoucí týmu Pro rodiny
+420 733 127 470
denisa.sedlackova@iqrs.cz
MGR. ANEŽKA ŠINTÁKOVÁ
Vedoucí Centra vzdělávání a profesních ambicí
+420 608 539 323
anezka.sintakova@iqrs.cz
 
MGR. HANA KOCHTÍKOVÁ
Vedoucí Centra prevence a rozvoje osobnosti
+420 730 894 675
hana.kochtikova@iqrs.cz
MGR. ADAM FIALÍK
Vedoucí terénních pracovníků Brno
+420 731 654 576
adam.fialik@iqrs.cz
MARTINA HORVÁTHOVÁ
Vedoucí Centra poradenství a zaměstnanosti
+420 777 478 920
martina.horvathova@iqrs.cz

SILVIE ELSNEROVÁ
Vedoucí týmu JMK
+420 774 898 817
silvie.elsnerova@iqrs.cz

MGR. ZUZANA WÁGNEROVÁ
Vedoucí týmu projektů
+420 543 213 310
zuzana.wagnerova@iqrs.cz
BC. VERONIKA KANDELOVÁ
Metodička
+420 608 440 603
veronika.kandelova@iqrs.cz

 

MGR. ZUZANA SCOTT
Koordinátorka dobrovolníků
+420 730 519 453
zuzana.scott@iqrs.cz

IVONA PARČIOVÁ
PR manažerka
+420 774 434 411
ivona.parciova@iqrs.cz

 
BC. JOSEF VLACH
Provozní manažer
+ 420 775 867 363
josef.vlach@iqrs.cz