Zaměstnanci (Vedení organizace)

Petr Máčal
Ředitel a Statutární zástupce
 
 
 
 
Petr Máčal pracuje v IQ Roma servisu již dlouhá léta a od roku 2011 na pozici Finančního manažera IQ Roma servisu. Dne 26. 4. 2018 byl členskou schůzí jmenován do funce ředitele IQ Roma servisu.
 
 
 
 
 
Kontakt
Zobrazit více informací

PETR MÁČAL
Ředitel a Statutární zástupce
+420 775 867 361
petr.macal@iqrs.cz

MGR. KAROLÍNA LAUBOVÁ
Vedoucí pobočky v Břeclavi a zástupkyně ředitele pro oblast Břeclavsko
+420 777 479 877
karolina.laubova@iqrs.cz

MGR. ZUZANA SIVÁKOVÁ
Zástupkyně ředitele pro projetky a finance
+420 543 213 310
zuzana.sivakova@iqrs.cz

 

BC. VERONIKA KANDELOVÁ

Zástupkyně ředitele pro klientské programy
+420 608 440 603
veronika.kandelova@iqrs.cz

MGR. KATEŘINA JUSTYCHOVÁ
Vedoucí Programu pro Mladé
+420 731 152 877
katerina.justychova@iqrs.cz
MARTINA HORVÁTHOVÁ
Vedoucí programu pro Dospělé
+420 774 224 510
martina.horvathova@iqrs.cz

MGR. HANA VÁVROVÁ
Vedoucí Programu pro Rodiny
+420 730 894 675

hana.vavrova@iqrs.cz

MGR. KRISTINA STUDENÁ
Vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos
+420 608 539 323
kristina.studena@iqrs.cz

SILVIE ELSNEROVÁ
Vedoucí týmu JMK
+420 774 898 817
silvie.elsnerova@iqrs.cz

MGR. ET MGR. MARTINA MACEK
Vedoucí kariérového centra
+420 777 478 920
martina.macek@iqrs.cz

BCA. VERONIKA ŠTIGLEROVÁ
PR manažérka
+420 703 146 192
veronika.stiglerova@iqrs.cz

MGR. KATEŘINA SUCHOMELOVÁ

Vedoucí pobočky Břeclav

+420 773 798 420

katka.suchomelova@iqrs.cz

 

MGR. PETRA BOROVIČKOVÁ
Koordinátorka dobrovolníků
+420 773 27 471
petra.borovickova@iqrs.cz

IVONA SHAFAQ
Garantka pro participaci a občanskou angažovanost
+420 774 434 411
ivona.shafaq@iqrs.cz

 
BC. JOSEF VLACH
Provozní manažer
+ 420 775 867 363
josef.vlach@iqrs.cz