2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí

Občanské sdružení IQ Roma servis realizovalo v roce 2007 v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (ERRP) regionální informační propagačně-vzdělávací kampaň ke zvýšení povědomí o otázkách týkajících se ERRP 2007: pro rovnost, důstojnost a respekt, proti předsudkům a diskriminaci. Hlavním cílem kampaně bylo posílit důstojnost a práva všech lidí i skupin, upozornit na nebezpečí, které skýtají předsudky, a vyjádřit uznání a ocenění hodnotám a přínosu rozmanitosti a rovnosti. 

Do naplňování poslání kampaně, tzn. do boje proti předsudkům a diskriminaci, se přímo zapojila mladá generace vytvářením antidiskriminačních komiksů a filmů. 478 žáků brněnských základních a středních škol se zúčastnilo představení divadla Fórum a besed. Následných seminářů pro tvorbu komiksů 47 a seminářů pro tvorbu filmu 20 žáků. Celkem vzniklo 32 komiksů a 13 krátkých filmů. 
Komiksy na podzim 2007 vyplnily informační prostory v dopravních prostředcích brněnské hromadné dopravy a byly dále distribuovány v komiksové knize, jejíž vydání provázel slavnostní křest v Knihovně Jiřího Mahena. 
Z bočních stran tramvají oslovovaly veřejnost v Brně plakáty s fotografiemi dětí romského původu a s antidiskriminačním poselstvím. 
Putovní výstava více než 70 fotografií „Jak to vidím Já…“, vytvořených klienty IQ Roma servisu ve věku od 10 do 18 let a zachycujících svět, ve kterém mladí Romové žijí (rodinu, kamarády, město, zájmy, život tak, jak jej vidí oni sami) byla umístěna na městských úřadech ve čtyřech městech Jihomoravského kraje (Bučovice, Hodonín, Břeclav a Zastávka u Brna) a představena také v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Součástí kampaně byla i distribuce propagačních materiálů (např. „krému pro všechny barvy kůže“, jež se stal vítězným antidiskriminačním produktem v evropské soutěži) a filmový festival antidiskriminačních filmů vytvořených středoškoláky, který se uskutečnil v listopadu 2007 v brněnském klubu Fléda. 

Kampaň byla zahájena 10. 4. 2007 v prostorách IQ Roma servisu za účasti ministryně vlády ČR pro lidská práva a menšiny a zástupců médií a probíhala do konce prosince 2007. 
Projekt byl realizován ze státního rozpočtu České republiky a spolufinancován Evropskou unií v rámci realizace ERRP (2007) – směrem ke spravedlivé společnosti v ČR.