Kampaně

K
ampaně cílené jak na širokou veřejnost tak na klienty jsou nedílnou součástí práce IQ roma servis. Kampaně pečlivě plánujeme, realizujeme a vyhodnocujeme aby jsme témata kampaní co nejefektivněji předávali specifikované cílové skupině.


Mezi realizované kampaně patří:


Kampaně cílené na veřejnost


Kampaň V jedné lavici

Kampaň V jedné lavici je zaměřená na podporu inkluzivního vzdělávání a podporu společného vzdělávání dětí romských i neromských.

 
Kampaň "V jedné lavici"
Zobrazit více informací


Kampaň mypracujeme

Kampaň, která má pomoci bořit zakořeněné předsudky velké části české společnosti vůči Romům vznikla v roce 2012 navazuje na spot "Neviditelní".

 
Kampaň mypracujeme
Zobrazit více informací

Více o kampani mypracujeme

Téma zaměstnanosti IQ Roma servis propagoval zejména prostřednictvím provokativní kampaně mypracujeme, která vznikla v roce 2012 v rámci projektu „Romové pracují a chtějí pracovat“ a která se dále rozvíjí v rámci projektu "Vzájemně bez předsudků". Cílem kampaně je poukázat na špatnou pověst Romů, která jim brání získat práci. Současně šířit mezi českou veřejností i příběhy Romů/ek, kteří jsou samostatnými a hrdými občany (a jako mnozí další běžně pracují).

Kampaň má několik linií:

 • plakáty umístěné v městské hromadné dopravě (Praha, Brno)
 • webovou prezentaci mypracujeme.cz
 • rádiové spoty
 • fotosoutěž, která vyústila ve výstavu
 • video spot "Vybílíme byt i tobě"
 • aj.

Kampaň, navazující na předešlou kampaň Neviditelní, se setkala s velmi dobrými ohlasy. S tématem (a modifikací kampaně) bude pracovat i v následujících letech.


Více informací naleznete na:
mypracujeme.cz


Spot "Neviditelní"

Klip byl v roce 2011 natočen jako podpora projektu Ethnic Friendly zaměstnavatel.

 
Spot "Neviditelní"
Zobrazit více informací

Více o spou "Neviditelní"

V roce 2011 nesly především v duchu prezentace pozitivních případů zaměstnanosti Romů pod hlavičkou Ethnic Friendly zaměstnavatel. Stěžejní součástí kampaně bylo vysílání reklamního spotu “Neviditelní“, který byl vysílán v průběhu roku v České televizi. Spot je první částí dlouhodobé kampaně, která bude pokračovat i v dalších letech v duchu hesla “Romové pracují a chtějí pracovat“. Na televizní spot navazovaly i medailonky firem, které zaměstnávají Romy. a Romky. Ke zhlédnutí jsou na webových stránkách www.ethnic-friendly.cz, kde se nachází i další mediální prezentace tématu.

Více informací naleznete na: ethnic-friendly.cz


Kampaň Ušlapte své předsudky!

Mezi hlavní aktivity kampaně roku 2008 patřilo uveřejnění příběhů mladých lidí, kteří se setkávají s diskriminací a předsudky pro svůj romský původ.

 
Ušlapte své předsudky!
Zobrazit více informací

Více o kampani Ušlapte své předsudky!

Mezi hlavní aktivity patřilo uveřejnění příběhů mladých lidí, kteří se setkávají s diskriminací a předsudky pro svůj romský původ. Tyto příběhy byly umístěny na zastávkách a v hromadných dopravních prostředcích města Brna.

Součástí projektu byly dále happeningy ve veřejných prostorech (Alfa pasáž, Knihovna Jiřího Mahena). Na happeninzích byly uskutečněny lekce divadla Fórum, následovány diskusí s žáky středních škol (Biskupského gymnázia Brno a Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše) i širší veřejností a vepisováním předsudků do papírových šablon otisků bot připevněných na zemi pro jejich následné ušlapávání.

Více informací naleznete zde: Ušlapte své předsudky!


Kampaň Čas zkusit to jinak

IQ Roma servis v druhé polovině roku 2008 realizoval osvětovou kampaň s názvem Čas zkusit to jinak

 
Čas zkusit to jinak
Zobrazit více informací

Více o kampani Čas zkusit to jinak

V rámci projektu EQUAL realizoval IQ Roma servis v druhé polovině roku 2008 osvětovou kampaň s názvem Čas zkusit to jinak. Jejímž poselstvím bylo:

 • ovlivňovat postoje a zvyšovat motivaci příslušníků romské menšiny k účasti na trhu práce a ke zvyšování kvalifikace
 • zvýšení informovanosti příslušníků romské menšiny o možnostech řešení nezaměstnanosti
 • zvýšení informovanosti o nabídce služeb organizace IQ Roma servis, o. s.
 • ovlivnit postoje majority vůči romské menšině a bojovat proti předsudkům a stereotypů

Více informací naleznete zde: Čas zkusit to jinak


2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí

Hlavním cílem kampaně roku 2007 bylo posílit důstojnost a práva všech lidí i skupin, upozornit na nebezpečí, které skýtají předsudky, a vyjádřit uznání a ocenění hodnotám a přínosu rozmanitosti a rovnosti.

 
Čas zkusit to jinak
Zobrazit více informací

Více o kampani Čas zkusit to jinak

Občanské sdružení IQ Roma servis realizovalo v roce 2007 v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (ERRP) regionální informační propagačně-vzdělávací kampaň ke zvýšení povědomí o otázkách týkajících se ERRP 2007: pro rovnost, důstojnost a respekt, proti předsudkům a diskriminaci. Hlavním cílem kampaně bylo posílit důstojnost a práva všech lidí i skupin, upozornit na nebezpečí, které skýtají předsudky, a vyjádřit uznání a ocenění hodnotám a přínosu rozmanitosti a rovnosti.


Více informací naleznete zde: 2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí

Komunitní kampaně


Kampaň Dža andre lačhi škola/Jdi do dobré školy

Dža andre lačhi škola, tak znělo téma měsíce ledna v pedagogických aktivitách IQ Roma servis. V překladu to znamená „Jdi do dobré školy“, což je název kampaně zaměřené na zdůrazňování potřeby dobrého vzdělání pro dobré uchycení se v životě společnosti.

 
Dža andre lačhi škola
Zobrazit více informací

Více o kampani Dža andre lačhi škola/Jdi do dobré školy

Kampaň je realizována pracovníky a pracovnicemi IQ Roma servisu od roku 2011 a probíhá v několika liniích:

 • Upozorňování na důležitost získání kvalitního vzdělání, které souvisí již s výběrem základní školy
 • Intenzivní spoluprací s rodiči dětí v přeškolním věku-pomoc s výběrem základní školy, poskytování informací související se zápisy na základní školy
 • Informování o právech rodiče při odmítnutí přijetí dítěte na školu

Více informací naleznete na:
Dža andre lačhi škola/Jdi do dobré školy


Kampaň Dluhy jako dárek s (velkou) přirážkou

Občanské sdružení IQ Roma servis realizovalo v prosinci 2008 v Jihomoravském kraji kampaň zaměřenou na problematiku zadluženosti a prevenci jejího vzniku. Jejím cílem bylo zvýšení informovanosti o rizicích půjček a povědomí o možných řešeních zadluženosti.

 
Dluhy jako dárek s...
Zobrazit více informací

Více o kampani Dluhy jako dárek s (velkou) přirážkou

Součástí kampaně se stal workshop Sociální práce se zadluženou rodinou vedený právničkou IQ Roma servisu JUDr. Veronikou Lovritš pro sociální pracovníky z obcí JMK, azylových domů či neziskových organizací (celkem 25 účastníků). Setkání mělo otevřít cestu k uvažování o možných konkrétních krocích sociálních pracovníků ve prospěch zmírňování a prevence předlužení klientských rodin, se kterými se setkávají.


Na toto informační setkání sociálních pracovníků navazovala rozsáhlá distribuce informačních letáků a plakátů, seznamujících veřejnost s modelovými vzory řešení problémů s dluhy a informujících o místech, kam se lze obrátit pro radu.

letáky Výhodná půjčka, Jana a její trápení (s mnoha dluhy) a Robert, muž činu (s dluhy na nájemném). Velkoformátové plakáty s modelovými příběhy (kasuistikami) osob, které se z různých důvodů dostali do problémů s dluhy, byly rozmístěny ve veřejných institucích v Jihomoravském kraji.

Více informací naleznete na:
Dluhy jako dárek s (velkou) přirážkou


Kampaň V prázdné hlavě není místo pro sny

Kampaň "V prázdné hlavě není místo pro sny" je podpůrnou kampaní Dža andre lačhi škola, která klade důraz na vzdělávání. Kampaň cílí na absolventy základních škol.

 
V prázdné hlavě...
Zobrazit více informací

Plakáty kampaně V prázdné hlavě není místo pro sny


Kampaň Dejte své dítě do mateřské školy!

Kampaň "Dejte své dítě do mateřské školy!" IQ Roma servisu, která vyzývá romské rodiče k zápisům svých dětí do mateřských škol a nabízí spolupráci při výběru vhodné školy.

 
Dejte své dítě do...
Zobrazit více informací

Plakáty kampaně Dejte své dítě do mateřské školy!