HOUSING LED – VEDOUCÍ PROGRAMU PREVENCE

HOUSING LED – VEDOUCÍ PROGRAMU PREVENCE

IQ Roma servis, poskytuje sociální, poradenské, právní, komunitní, vzdělávací a volnočasové služby sociálně vyloučené komunitě zejména romské.

Náplň práce:

 • Odpovědnost za vedení týmu programu prevence ztráty bydlení
 • Metodické vedení pracovníků
 • Koordinace depistáže domácností ohrožených ztrátou bydlení
 • Vytváření a vedení systému rychlé odezvy podpory
 • Mapování příčin ztráty bydlení
 • Přímá práce s klienty

Požadavky:

 • VŠ vzdělání s odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka dle podmínek uvedených v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Znalost fungování sociálních služeb
 • Schopnost plánovat a pracovat samostatně i v týmu
 • Soulad s hodnotami a posláním organizace
 • Schopnost vést tým lidí a pracovat na jeho pozitivním směřování
 • Zájem a orientaci v programech zabydlování

Nabízíme:

 • Práci ve skvělém dynamickém a přátelském kolektivu ve stabilní a profesionální organizaci
 • Podpůrný tým vedoucích služeb
 • 5 týdnů dovolené
 • Nástupní mzda pro úvazek 0,5 ve výši 15.500,- Kč

Své životopisy a motivační dopisy prosím zasílejte emailem s označením „VŘ HL vedoucí prevence“ do 31. 3. 2023. Výkon práce probíhá na adrese Vranovská 846/45, 614 00 Brno. Předpokládaný nástup je dle dohody.

Vybraní uchazeči/ky budou telefonicky přizváni k ústnímu pohovoru. IQ Roma servis, z. s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, nebo neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči/ky nenaplní očekávání organizace. Zaslané materiály se uchazečům/kám nevrací, organizace je po skončení výběrového řízení skartuje.

 

Benefity

 • Mobilní telefon a notebook
 • Flexibilní začátek/konec pracovní doby
 • Dovolená 5 týdnů
 • Vzdělávací kurzy, školení
 • Možnost občasné práce z domova
 • Individuální rozvržení pracovní doby
 • Možnost si napracovat hodiny
 • Vlastní organizace náplně práce
 • Možnost studijního volna
 • Vyhrazený čas na inovace
 • Rozjezd zcela nového projektu