Kariérové centrum

Komplexní podpora při volbě a hledání zaměstnání pro ohrožené skupiny

Kariérové centrum Vám nabízí podporu při hledání důstojného zaměstnání. V Brně se zaměřujeme na pomoc lidem (dlouhodobě) nezaměstnaným, lidem se sociálním znevýhodněním či vyloučením, lidem se zdravotním znevýhodněním, studentům a matkám na mateřské či rodičovské dovolené, které podporujeme ke vstupu či v návratu na trh práce.

Služby Kariérového centra jsou zdarma.

kariérové centrum

Základní informace o nás

Nabízíme komplexní poradenství pro uplatnění se na trhu práce (kariérové i právní), včetně orientace v pracovně právních vztazích.

Pomáháme zvyšovat kompetence nezbytné pro uplatnění se na trhu práce a získání vysněného zaměstnání (zpracování životopisu, poskytnutí informací k přijímacímu pohovoru, rozvoj silných stránek apod.).

Pomáháme s hledáním práce na hlavní pracovní poměr i s hledáním brigád.

Nabízíme proplacení nákladů před vstupem do zaměstnání (jízdenka, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídka, potravinářský průkaz apod.).

Pomáháme s adaptací v nově získané práci.

Nabízíme individuální vzdělávací kurzy šité na míru každému jednotlivci.

Rozvíjíme spolupráci se zajímavými zaměstnavateli, u nichž zprostředkováváme tréninková pracovní místa a stáže.

Spolupracujícím zaměstnavatelům nabízíme odborné konzultace a benefity, které jim usnadní pokrýt náklady na zaškolení nového kolegy z řad našich klientů.

Pomáháme s řešením otázek exekucí, zpracováním a podáním insolvenčního návrhu a s řešením otázek diskriminace na trhu práce.

NOVINKY Z KARIÉROVÉHO CENTRA

Právnická praxe v režimu novely insolvenčního zákona: Příběh III. Manželský pár posuzovaný jako chráněná osoba

Institutem chráněné osoby ve smyslu insolvenčního zákona jsme se zabývali již v předchozím příběhu. Tento procesní institut se nám však již nepodařilo prosadit v jiném, třetím příběhu, kdy společnými podavateli byli oba manželé.   Návrh byl podávaný krátce po účinnosti novely insolvenčního zákona.  Jeden z manželů byl invalidní důchodce ve III. stupni invalidity, druhý z manželů byl […]

Metodika a závěrečná evaluační zpráva Kariérového centra

IQ Roma servis se dlouhodobě snaží monitorovat naplňování svých cílů a vyhodnocovat průběžně výsledky a dopady své práce. V případě projektu Práce je šance se mu podařilo získat prostředky také na realizaci průběžné interní evaluace. Součástí týmu Kariérového centra tak byla interní evaluátorka, jejíž odpovědností bylo v rámci půlročních evaluačních zpráv průběžně vyhodnocovat plnění nastavených […]

Příběh paní Nikoly

Paní Nikola se poprvé na naše Kariérové centrum obrátila v červnu 2019 na základě doporučení od známé. Měla zájem o pomoc s nalezením zaměstnání na plný úvazek, které by se ale dalo skloubit s péčí o malé dítě. Zároveň také chtěla, aby ji práce naplňovala a bavila. V době, kdy nás paní Nikola vyhledala, měla již bohaté pracovní zkušenosti […]

KONTAKT

persona menší

Vedoucí Kariérového centra

Mgr. et Mgr. Martina Macek
+420 777 478 920

ADRESA

Milady Horákové 38

Brno

602 00

Kdy službu poskytujeme

pondělí až čtvrtek: 9:00–12:00

odpoledne pro objednané

Objednat se můžete na:

+420 777 478 920
martina.macek@iqrs.cz