CENTRUM MOTIVACE A STIMULACE

CENTRUM MOTIVACE A STIMULACE

Projekt je zaměřen na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nabízí nízkoprahové zařízení klientům poradenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové, resocializační a terapeutické služby a aktivity. Komplexní nabídkou doplněnou o fakultativní služby je podporována integrace, kvalitní trávení volného času a zvýšení vzdělanosti romské mládeže.

Finanční podpora: 

Projekt je realizován za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a Městské části Brno-sever.

 

KONTAKT:
Vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Mgr. Kateřina Justychová

+420 731 152 877
katerina.justychova@iqrs.cz

Vedoucí vzdělávacího programu Gendalos

 

Mgr. Kristina Studená

+420 608 539 323

kristina.studena@iqrs.cz

 

 

 

Doba realizace:
Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021).
Donátoři: