Práce je šance II.

Práce je šance II.

 

 

Projekt Práce je stále šance navazuje na podporu Romů a Romek ve formě provozu Kariérového centra v Brně. Prostřednictvím komplexu podpůrných, vzdělávacích a motivačních aktivit bude mít cílová skupina dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných možnost zvýšit si svou zaměstnatelnost a potažmo i zaměstnanost.

Hlavním problémem, na který projekt cílí, je dlouhodobě nízká míra zaměstnanosti osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Romové žijící v SVL v Brně se dlouhodobě potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti a i přes četná systémová opatření a dlouhodobý růst ekonomiky i s reálně nízkou zaměstnatelností.

Záměrem projektu je podpora osob žijících v v sociálně vyloučených lokalitách v Brně směrem ke zlepšení jejich postavení na trhu práce a k jejich důstojnému uplatnění v české společnosti.

V průběhu 18 měsíců bude podpořeno minimálně 150 osob z cílové skupiny, z toho minimálně 15 osobám bude poskytnuta intenzivní podpora při překonávání bariér pro vstup na legální trh práce.

Mezi další cíle projektu patří informování cílové skupiny o individuálních možnostech na trhu práce prostřednictvím kariérového a pracovního poradenství; snížení bariér pro vstup na trh práce skrze odborné a právní poradenství s důrazem na řešení zadluženosti; zvýšení kompetencí cílové skupiny prostřednictvím vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit; zajištění pracovní zkušenosti spojené s konkrétním pracovním místem prostřednictvím tréninkového pracovního místa.

Projekt navazuje na předchozí projekt IQ Roma servis „Práce je šance“ a poskytuje tak cílové skupině intenzivní dlouhodobou komplexní pomoc při zvyšování zaměstnatelnosti a zaměstnanosti na trhu práce.

 

Kontaktní osoba:

Koordinátorka projektu:

Martina Macek

tel.: +420 777 478 920

e-mail: martina.macek@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: veronika.koubkova@iqrs.cz

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022

 

Název projektu: Práce je stále šance

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016643

Doba realizace: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2022

 

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.