PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PRACOVNÍK/PRACOVNICE NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) má za cíl podporovat sociálně znevýhodněnou, zejména romskou mládež v Brně ve věku 6–26 let, v jejich vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním a smysluplném trávení volného času a ve snaze o plnohodnotné zapojení do společnosti. Klientům služby nabízíme poradenské, preventivní, rozvojové, vzdělávací i volnočasové aktivity.

Jsi komunikativní, průbojný a otevřený člověk? Umíš si zorganizovat svou práci a koordinovat skupinu lidí? Máš zkušenost s prací s mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Jestli ano, hledáme tebe!

 

CO TĚ ČEKÁ:

– individuální práce s dětmi a mládeží

– koordinace skupinového doučování a vzdělávacích aktivit v klubu

– spolupráce s rodiči a školami

– přímá práce s klienty v klubu i v terénu

– spolupráce na realizaci projektů souvisejících s rozvojem aktivit pro cílovou skupinu

– vedení příslušné dokumentace

 

CO NABÍZÍME:

– kreativní a společensky potřebnou práci

– flexibilní pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, možnost občasné práce z domova

plat 23 500 – 25 000 (při plném úvazku), po zkušební době možnost navýšení 

– angažovaný pracovní tým i vedení

– další profesní i osobnostní vzdělávání, možnost rozvoje odpovědností a dovedností

– možnost stáží a zahraničních cest, zastupování organizace v relevantních pracovních skupinách v ČR a EU

– možnost iniciace vlastních projektů a aktivit (v souladu se strategickými cíli IQRS)

 

CO POŽADUJEME:

– Nejlépe vzdělání dle podmínek zákona o sociálních službách – sociální pracovník (VOŠ či VŠ vzdělání v akreditovaných vzdělávacích programech)

– zkušenost v sociální práci či práci s dětmi a mládeží

– odpovědnost a schopnost dosahovat stanovených cílů

– schopnost týmové i individuální práce

– bezúhonnost, ochotu dále se vzdělávat, přiměřeně služebně cestovat

– schopnost pracovat v zátěžových situacích

Pracovní zázemí je v Brně v sídle IQ Roma servisu na Vranovské 45, v rámci terénní formy nízkoprahového klubu práce na venkovním hřišti na Husovické 2.

 

CO DÁL?

Životopis a motivační dopis pošli na prace@iqrs.cz, předmět „VŘ_NZDM“.

 

Výběrové řízení probíhá průběžně. Vybrané kandidáty/ky pozveme na osobní pohovor.

IQ Roma servis, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici. Zaslané materiály se uchazečům/kám nevrací.