Savore Džene

Komunitní centrum na podporu aktivizace romské menšiny

Komunitní centrum Savore Džene je prostorem pro účast Romů na zlepšování svého postavení a šíření své kultury  i místem pro setkávání Romů a Neromů. V komunitním centru Savore Džene probíhají pravidelné i nárazové aktivity organizované dobrovolníky.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE: 

 

  • Komunitní centrum Savore Džene je určeno pro setkávání Romů, aktivních zájmových skupin a dalších lidí se společensky prospěšnými zájmy.

 

  • Centrum vytváří zázemí pro nápady aktivních lidí, které posilují zapojení Romů do občanské společnosti a podporují setkávání Romů a Neromů.

 

  • V centru probíhají pravidelné aktivity, např. kroužek romských tanců, sportovní kroužek bojového sportu MMA nebo setkávání romských žen nad různými recepty s praktickou přípravou receptu, vařením. 

 

  • Skupina lidí kolem komunitního centra Savore Džene organizuje také řadu dalších akcí: výjezd na pietu do Osvětimi, Halloween party a především pak oslavy Týdne romské kultury naplněné každoročně pestrým programem

NOVINKY

Metodika komunitní práce projektu Hlavu vzhůru

IQ Roma servis se věnuje práci s romskou komunitou už více než 20 let. Od roku 2001 využívá vedle metod sociální práce také metody práce komunitní. Společným charakterem obou metod je profesionální a lidský aspekt přístupu k jednotlivcům a rodinám, kterým hrozí sociální vyloučení. Důležitým východiskem je rovněž vědomí a zkušenost toho, že v rámci […]

Hlavu vzhůru – příběhy angažované komunity

Projekt Hlava vzhůru, který se zaměřoval na komunitní práci, se blíží k závěru. Během dvou let, trvání tohoto projektu vzniklo komunitní centrum Savore Džene (v překladu Všichni lidé) na ulici Bratislavská v Brně. V komunitním centru se scházeli lidé, kteří se chtěli zapojit do aktivit ve své lokalitě. Pod vedením lídrů tak vznikly taneční kroužky, […]

První komunitní muzikál v Brně

Džas Dureder, neboli Jdeme dál je muzikál skupiny mladých romských i neromských talentů a menšin,  využívající prostory komunitního centra Savore Džene, na který budete mít jedinečnou možnost zajít 20. 12. 2019 v 18 h. do Buranteatru.   Těšit se můžete na příběh z ulic brněnského Bronxu inspirovaného skutečnosti, ve kterém budou vystupovat kromě romských umělců i umělci z majority, […]

KONTAKT

persona menší

Garantka pro participaci a občanskou angažovanost

Ivona Shafaq
Savore Džene Bratislavská 62, 602 00 Brno
+420 774 434 411