Struktura organizace

Věnujeme se přímé práci s klienty i nepřímé provozní, projektové a další činnosti.
Podívejte se, jak IQ Roma servis, z.s. funguje.

Nejvyšším orgánem občanského sdružení je schůze členů spolku.

KONTAKTY

PETR MÁČAL

ředitel a statutární zástupce

petr.macal@iqrs.cz

                                                                              

MGR. KAROLÍNA LAUBOVÁ  MGR. KATEŘINA SUCHOMELOVÁ 

 Zástupkyně ředitele                             Vedoucí pobočky v Břeclavi

             pro oblast Břeclavsko                                 +420  773 798 420

              +420 777 479 877

          karolina.laubova@iqrs.cz                    katka.suchomelova@iqrs.cz

 

MGR. ZUZANA SIVÁKOVÁ

Zástupkyně ředitele

pro projekty a finance

+420 703 146 194

zuzana.sivaková@iqrs.cz

  SILVIE ELSNEROVÁ

Zástupkyně ředitele

pro klientské programy

+420 774 898 817

silvie.elsnerova@iqrs.cz

 

MGR. KATEŘINA JUSTYCHOVÁ

Vedoucí programu pro mladé

+420 730 894 675

katerina.justychova@iqrs.cz

 

MARTINA HORVÁTHOVÁ

Vedoucí programu pro dospělé

+420 774 224 510

martina.horvathova@iqrs.cz

 

KLÁRA HAMPLOVÁ

Vedoucí programu pro rodiny

+420 775 867 367

klara.hamplova@iqrs.cz

 

MGR. KRISTINA STUDENÁ

Vedoucí vzdělávacího

programu Gendalos

+420 608 539 323

kristina.studena@iqrs.cz

 

IVONA SHAFAQ

Garantka pro participaci

a občanskou angažovanost

+420 774 434 411

ivona.shafaq@iqrs.cz

 

BC. JOSEF VLACH   

 

Provozní manažer

+ 420 775 867 363

josef.vlach@iqrs.cz 

 

   ING. IRENA PROVAZNÍKOVÁ 

Vedoucí kariérového centra

+420 777 478 920

martina.macek@iqrs.cz

 

   BCA. VERONIKA ŠTIGLEROVÁ   

PR manažerka

+420 703 146 192

veronika.stiglerova@iqrs.cz

  MGR. PETRA BOROVIČKOVÁ  

Koordinátorka dobrovolníků

+420 773 27 471

petra.borovickova@iqrs.cz