Členové sdružení

 

N

ejvyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze, která zasedá 1x do roka a rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících se občanského sdružení jako celku. Revizní komise je kontrolním orgánem, který dohlíží nad hospodařením s majetkem organizace a nakládání s finančními prostředky.

 

 

Členové a členky sdružení:

 

 • Mgr. Katarína Klamková, DiS. (ředitelka organizce)
 • Ing. Jana Kubačková Buzinisová ((finanční kontrolorka, členka Kontrolní komise s mandátem do 29. 5. 2019)
 • Ing. Petr Raus ((místopředseda Rady Církve bratrské, člen Kontrolní komise s mandátem do 29. 5. 2019)
 • Mgr. Rozita Mertová (důchodkyně, členka Kontrolní komise s mandátem do 29. 5. 2019)
 • Ing. Eduard Klamka (jednatel, Finnline, s. r. o.)
 • Ing. Darina Klamková (ekonomka)
 • Helena Krištofová (romská poradkyně, Magistrát města Brna)
 • Mgr. Ondřej Liška (politik, občanský aktivista, ředitel Ashoka ČR)
 • Martina Horváthová ((vedoucí Centra poradenství a zaměstnanosti, IQRS, členka Výboru pro národnostní menšiny města Brna)
 • Bc. Wail Khazal (manažer)

 

Čestní členové a členky:

 

 • Prof. PhDr. Libor Musil, CSc. ((vysokoškolský učitel a výzkumník, Katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno, člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca, předseda Vědecké rady MPSV ČR pro sociální práci)
 • Bc. Jana Balážová (terénní sociální pracovnice, IQRS)
 • MgA. Karolína Rejlková (pedagogická pracovnice, umělkyně a aktivistka)
 • Božena Horváthová (předškolní pedagožka)