KONTAKT

pro media a spolupráci

PR manažerka

Veronika Štiglerová
mobil: +420 703 146 192

PŘÍHLÁŠENÍ K ODBĚRU TISKOVÝCH ZPRÁV

PANEL TISKOVÝCH ZPRÁV

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

PETR

PETR

Jedenáctiletý Petr byl letos na svém prvním letním táboře právě s Íkvéčkem. Před samotným odjezdem však dostal strach, protože nikdy nebyl delší dobu mimo domov. Petr dokonce uvažoval, že svoji účast
KRYŠTOF

KRYŠTOF

Když byl Kryštof ve druhé třídě na základní škole, rozhodl se zavítat do klubu, který mu byl doporučený. Občas nosil s sebou domácí úkoly a obracel se na pracovníky s

FaQ o IQ ROMA SERVISU

Jaké je hlavní poslání organizace IQ Roma servis a jakými způsoby se snaží pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení, zejména Romům?

Hlavním posláním IQ Roma servisu je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.

Prostřednictvím sociální práce a projektů pomáháme Romům a lidem žijícím na okraji společnosti zlepšit jejich životní situaci a podpořit přátelské vztahy ve společnosti. Naše služby jsou tu pro všechny, ale specializujeme se především na pomoc Romům, protože jejich situace je specifická a setkávají se s větší mírou předsudků a diskriminace.

Jaké konkrétní programy a projekty organizace IQ Roma servis provádí?

IQ Roma servis poskytuje čtyři programy, díky kterým je schopna pomoci lidem v jakémkoli životním období. Jde o program Pro rodiny, Pro dospělé, Pro mladé a Pro společnost, ve kterých poskytujeme sociální služby doplněné o projekty na podporu rodin, vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, řešení dluhové problematiky, prevence a rozvoje volnočasových aktivit.

V programu pro společnost nabízíme odborníkům i laické veřejnosti vzdělávací programy a stáže. Na národní a mezinárodní úrovni jsme členy mnoha platforem, pracovních skupin a iniciativ zaměřených na podporu romské komunity, sociálně vyloučených obyvatel a dalších potřebných skupin.

Jaký je dosavadní vliv a úspěch organizace IQ Roma servis na zlepšení životních podmínek Romů a lidí žijících v sociálním vyloučení? Máte k dispozici nějaké statistiky nebo příběhy úspěchu?

O pomoc se na nás obrátí ročně přes 1000 lidí. V roce 2023 jsme pomohli 1029 lidem zlepšit, nebo stabilizovat jich sociální situaci. Mimo to nás v minulem roce nás velmi zasáhla válka na Ukrajině. Pomáhali jsme Romům a Romkám, kteří utíkali před válkou s hledáním bydlení, zaměstnáním i komunikaci s úřady. Naši pracovnici se zapojili do provozu stanového městečka. Poskytovali jsme humanitární pomoc romským ženám s dětmi, které se ocitly v ubohých podmínkách na Hlavním nádraží v Brně.

Statisitky nebo příběhy si můžete přečíst ve Zprávě o činnosti, anebo zde na webu, v rubrice příběhy.

Jakým způsobem organizace spolupracuje s místními komunitami a romskými skupinami? Jak se snažíte zajistit, že vaše práce je respektující a uvážlivá vůči kultuře a potřebám Romů?

Naše organizace se nachází přímo v lokalitě. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi jako je Brněnská Káznice, Muzeum romské kultury nebo Drom, romské středisko. Společně pořádáme nejrůznější kulturní a společenské akce. Dalo by se tedy říci, že v lokalitě žijeme. Nasloucháme tomu, co místní lidi trápí a vnímáme jejich potřeby. Tomu se pak přizpůsobuje i naše nabídka.

Jaké výzvy a překážky čelí organizace IQ Roma servis při své práci? Jak se snaží tyto výzvy překonávat?

Největší výzvou jsou pro nás finance a malý rozpočet na administrativu. V projektech ani sociálních službách se nepočítá s tím, že neziskové organizace potřebují mít člověka, který spočítá zaměstnancům mzdy, nebo že je potřeba mít někoho, kdo se bude sledovat, jaké mám organizace výsledky a jestli je efektivní. Tyto a mnoho dalších pozic, které jsou nezbytné pro provoz organizace, ale nelze hradit ze služeb a jen výjimečně je s nimi počítáno v některých projektech. Proto zajistit financování těchto pozic je pro nás každoročně největší výzvou.

Další velkou výzvou je pro nás otevření tématu diskriminace na veřejnosti. Není to téma, o kterém se mluví lehce, ale je to velký problém, se kterým se naše cílová skupina setkává a stojí za velkým množstvím problémů, se kterými se lidé žijící v sociálním vyloučení potýkají.

Podrobně toto téma zpracovává naše Strategie organizace 2022 – 2027. Kde najdete podrobné schéma toho, co vše je diskriminace v čem se podepisuje na životech lidí.

Jaká je role dobrovolníků a partnerů v práci organizace? Jak organizace spolupracuje s místními a mezinárodními partnery?

V roce 2022 s námi spolupracovalo 89 dobrovolníků a jejich pomoc je pro nás naprosto nezbytná. Pomáhají nám především s přípravou kulturních akcí a s doučováním studentů. Matematika, čeština a angličtina jsou nejčastější doučované předměty. V roce 2022 nám také mnoho dobrovolníků pomáhalo s humanitární pomocí romským ženám z Ukrajiny.

Jak organizace zajišťuje transparentnost a odpovědnost ve svých aktivitách a využívání finančních prostředků?

Všechny naše projekty najdete na webových stránkách v aktuálních projektech a archivu projektů. Na našich stránkách je veřejná zpráva nezávislého auditora i účetní uzávěrka. V roce 2022 jsme pracovali s rozpočtem 34 643 361, 33 Kč a realizovali jsme 34 projektů.

Má organizace plány na budoucnost, které se týkají rozšíření nebo posílení jejího působení?

V IQ Roma servisu plánujeme vždy na období 5 let. Momentálně se naše organizace řídí Strategickým plánem na období 2022 – 2027. Hlavním tématem pro toto období je diskriminace. Aby se nám podařilo náš Strategický plán naplnit, otevřeli jsme Poradenské centrum, projekt Housing Led na podporu lidí ohrožených ztrátou bydlení, Dluhovou poradnu v Brně a Vyškově a obnovili jsme projekt zaměřený na podporu při hledání zaměstnání – Kariérové centrum.  V roce 2023 se naše organizace rozrostla cca o 20 nových kolegů a kolegyň.

Jak mohou lidé, kteří jsou potenciálně zájemci o podporu nebo spolupráci s organizací IQ Roma servis, se dozvědět více a zapojit se?

Klienti – Pokud se na nás lidé obrací s žádostí o pomoc, je nejlepší kontaktovat nás na tel. Čísle: 543 213 310 , e-mailu:  iqrs@iqrs.cz  nebo osobně na naší pobočce. Naše pobočky jsou: v Brně, Břeclavi a Vyškově. V Brně můžou také využít služeb Poradenského centra, kde není nutné se objednat.

Dobrovolníci a praktikanti se mohou obracet pracovnici Petru Borovičkovou na tel. čísle:

733 127 471 , e-mailu: petra.borovickova@iqrs.cz

Média – pro média je nejlepší kontaktovat nás pře PR manažerku na čísle 703 146 192 nebo e-mailem: veronika.stiglerova@iqrs.cz , která vám na vše dotazy odpoví co nejrychleji, případně doporučí nebo zajistí odpovědi od odborníků z řad zaměstnanců IQRS .

Jakými způsoby se snažíte bojovat proti předsudkům, diskriminaci a nerovnosti, se kterými se Romové často setkávají?

Snažíme se především vysvětlovat. Pořádáme osvětové kampaně, benefice, sdílíme přeběhy úspěšných Romů a Romek, pořádáme kulturní akce a podílíme se na pořádání oslav Mezinárodního dne Romů v Brně a Břeclavi.

Věříme, že pozitivní osobní zkušenost i pochopení kultury může pomoci ke zlepšení vztahu majority k Romům. Zároveň považujeme za důležité upozorňovat na přetrvávající diskriminaci v naší společnosti a to ať na osobní nebo systémové úrovni a pomáhat obětem diskriminačního chovaní.

Jaká je vaše dlouhodobá vize pro sociální začlenění Romů do společnosti? Jaké změny si přejete vidět v budoucnosti?

Vizí IQ Roma servisu je společnost živých a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími lidmi. Svět, kde i Romové mají důstojné role a respekt jako jednotlivci i národ.

FAKTA A STATISTIKY