KONTAKT

pro media a spolupráci

PR manažerka

Veronika Štiglerová
mobil: +420 703 146 192

PŘÍHLÁŠENÍ K ODBĚRU TISKOVÝCH ZPRÁV

PANEL TISKOVÝCH ZPRÁV

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

Příběh Josefa

Příběh Josefa

Příběh vznikl v rámci projektu PRÁCE PRO VŠECHNY – komplexní podpora zaměstnanosti zvláště ohrožených osob v Brně, který je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.
Příběh Evy

Příběh Evy

Příběh vznikl v rámci projektu PRÁCE PRO VŠECHNY – komplexní podpora zaměstnanosti zvláště ohrožených osob v Brně, který je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

FaQ o IQ ROMA SERVISU

Jaké je hlavní poslání organizace IQ Roma servis a jakými způsoby se snaží pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení, zejména Romům?

Hlavním posláním IQ Roma servisu je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.

Prostřednictvím sociální práce a projektů pomáháme Romům a lidem žijícím na okraji společnosti zlepšit jejich životní situaci a podpořit přátelské vztahy ve společnosti. Naše služby jsou tu pro všechny, ale specializujeme se především na pomoc Romům, protože jejich situace je specifická a setkávají se s větší mírou předsudků a diskriminace.

Jaké konkrétní programy a projekty organizace IQ Roma servis provádí?

IQ Roma servis poskytuje čtyři programy, díky kterým je schopna pomoci lidem v jakémkoli životním období. Jde o program Pro rodiny, Pro dospělé, Pro mladé a Pro společnost, ve kterých poskytujeme sociální služby doplněné o projekty na podporu rodin, vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, řešení dluhové problematiky, prevence a rozvoje volnočasových aktivit.

V programu pro společnost nabízíme odborníkům i laické veřejnosti vzdělávací programy a stáže. Na národní a mezinárodní úrovni jsme členy mnoha platforem, pracovních skupin a iniciativ zaměřených na podporu romské komunity, sociálně vyloučených obyvatel a dalších potřebných skupin.

Jaký je dosavadní vliv a úspěch organizace IQ Roma servis na zlepšení životních podmínek Romů a lidí žijících v sociálním vyloučení? Máte k dispozici nějaké statistiky nebo příběhy úspěchu?

O pomoc se na nás obrátí ročně přes 1000 lidí. V roce 2023 jsme pomohli 1029 lidem zlepšit, nebo stabilizovat jich sociální situaci. Mimo to nás v minulem roce nás velmi zasáhla válka na Ukrajině. Pomáhali jsme Romům a Romkám, kteří utíkali před válkou s hledáním bydlení, zaměstnáním i komunikaci s úřady. Naši pracovnici se zapojili do provozu stanového městečka. Poskytovali jsme humanitární pomoc romským ženám s dětmi, které se ocitly v ubohých podmínkách na Hlavním nádraží v Brně.

Statisitky nebo příběhy si můžete přečíst ve Zprávě o činnosti, anebo zde na webu, v rubrice příběhy.

Jakým způsobem organizace spolupracuje s místními komunitami a romskými skupinami? Jak se snažíte zajistit, že vaše práce je respektující a uvážlivá vůči kultuře a potřebám Romů?

Naše organizace se nachází přímo v lokalitě. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi jako je Brněnská Káznice, Muzeum romské kultury nebo Drom, romské středisko. Společně pořádáme nejrůznější kulturní a společenské akce. Dalo by se tedy říci, že v lokalitě žijeme. Nasloucháme tomu, co místní lidi trápí a vnímáme jejich potřeby. Tomu se pak přizpůsobuje i naše nabídka.

Jaké výzvy a překážky čelí organizace IQ Roma servis při své práci? Jak se snaží tyto výzvy překonávat?

Největší výzvou jsou pro nás finance a malý rozpočet na administrativu. V projektech ani sociálních službách se nepočítá s tím, že neziskové organizace potřebují mít člověka, který spočítá zaměstnancům mzdy, nebo že je potřeba mít někoho, kdo se bude sledovat, jaké mám organizace výsledky a jestli je efektivní. Tyto a mnoho dalších pozic, které jsou nezbytné pro provoz organizace, ale nelze hradit ze služeb a jen výjimečně je s nimi počítáno v některých projektech. Proto zajistit financování těchto pozic je pro nás každoročně největší výzvou.

Další velkou výzvou je pro nás otevření tématu diskriminace na veřejnosti. Není to téma, o kterém se mluví lehce, ale je to velký problém, se kterým se naše cílová skupina setkává a stojí za velkým množstvím problémů, se kterými se lidé žijící v sociálním vyloučení potýkají.

Podrobně toto téma zpracovává naše Strategie organizace 2022 – 2027. Kde najdete podrobné schéma toho, co vše je diskriminace v čem se podepisuje na životech lidí.

Jaká je role dobrovolníků a partnerů v práci organizace? Jak organizace spolupracuje s místními a mezinárodními partnery?

V roce 2022 s námi spolupracovalo 89 dobrovolníků a jejich pomoc je pro nás naprosto nezbytná. Pomáhají nám především s přípravou kulturních akcí a s doučováním studentů. Matematika, čeština a angličtina jsou nejčastější doučované předměty. V roce 2022 nám také mnoho dobrovolníků pomáhalo s humanitární pomocí romským ženám z Ukrajiny.

Jak organizace zajišťuje transparentnost a odpovědnost ve svých aktivitách a využívání finančních prostředků?

Všechny naše projekty najdete na webových stránkách v aktuálních projektech a archivu projektů. Na našich stránkách je veřejná zpráva nezávislého auditora i účetní uzávěrka. V roce 2022 jsme pracovali s rozpočtem 34 643 361, 33 Kč a realizovali jsme 34 projektů.

Má organizace plány na budoucnost, které se týkají rozšíření nebo posílení jejího působení?

V IQ Roma servisu plánujeme vždy na období 5 let. Momentálně se naše organizace řídí Strategickým plánem na období 2022 – 2027. Hlavním tématem pro toto období je diskriminace. Aby se nám podařilo náš Strategický plán naplnit, otevřeli jsme Poradenské centrum, projekt Housing Led na podporu lidí ohrožených ztrátou bydlení, Dluhovou poradnu v Brně a Vyškově a obnovili jsme projekt zaměřený na podporu při hledání zaměstnání – Kariérové centrum.  V roce 2023 se naše organizace rozrostla cca o 20 nových kolegů a kolegyň.

Jak mohou lidé, kteří jsou potenciálně zájemci o podporu nebo spolupráci s organizací IQ Roma servis, se dozvědět více a zapojit se?

Klienti – Pokud se na nás lidé obrací s žádostí o pomoc, je nejlepší kontaktovat nás na tel. Čísle: 543 213 310 , e-mailu:  iqrs@iqrs.cz  nebo osobně na naší pobočce. Naše pobočky jsou: v Brně, Břeclavi a Vyškově. V Brně můžou také využít služeb Poradenského centra, kde není nutné se objednat.

Dobrovolníci a praktikanti se mohou obracet pracovnici Petru Borovičkovou na tel. čísle:

733 127 471 , e-mailu: petra.borovickova@iqrs.cz

Média – pro média je nejlepší kontaktovat nás pře PR manažerku na čísle 703 146 192 nebo e-mailem: veronika.stiglerova@iqrs.cz , která vám na vše dotazy odpoví co nejrychleji, případně doporučí nebo zajistí odpovědi od odborníků z řad zaměstnanců IQRS .

Jakými způsoby se snažíte bojovat proti předsudkům, diskriminaci a nerovnosti, se kterými se Romové často setkávají?

Snažíme se především vysvětlovat. Pořádáme osvětové kampaně, benefice, sdílíme přeběhy úspěšných Romů a Romek, pořádáme kulturní akce a podílíme se na pořádání oslav Mezinárodního dne Romů v Brně a Břeclavi.

Věříme, že pozitivní osobní zkušenost i pochopení kultury může pomoci ke zlepšení vztahu majority k Romům. Zároveň považujeme za důležité upozorňovat na přetrvávající diskriminaci v naší společnosti a to ať na osobní nebo systémové úrovni a pomáhat obětem diskriminačního chovaní.

Jaká je vaše dlouhodobá vize pro sociální začlenění Romů do společnosti? Jaké změny si přejete vidět v budoucnosti?

Vizí IQ Roma servisu je společnost živých a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími lidmi. Svět, kde i Romové mají důstojné role a respekt jako jednotlivci i národ.

FAKTA A STATISTIKY