Jsme IQ Roma servis!
Už od roku 1997 pomáháme romským rodinám,
mladým lidem i dospělým zlepšit jejich sociální situaci a vztahy.

Naši pracovníci pomohou každý rok více než 1 000 potřebným lidem v Brně, Břeclavi, Vyškově a terénně i v dalších obcích Jihomoravského kraje.

Mimo profesionální sociální služby rozvíjíme komunitní práci a vytváříme tak prostor k propojování aktivních Romů a pořádání jejich vlastních veřejně-prospěšných, společenských a kulturních projektů. Naše zkušenosti rádi předáváme dál. 

Od roku 2015 jsme držiteli Značky spolehlivosti udělovanou Asociací veřejně prospěšných organizací.

 

HODNOTY, VIZE A ETICKÝ KODEX

„Chceme svět, ve kterém budou existovat živé a přátelské vztahy mezi Romy a majoritními obyvateli – svět, ve kterém budou moct Romové přirozeně zastávat důstojné společenské role s respektem ke své kultuře a národnosti.

Chceme být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění. Chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.“

HISTORIE ÍKVÉČKA

Íkvéčko od svého založení ušlo velký kus cesty. Pojďte si s námi tu dlouhou cestu připomenout. 

JAK JSME ZAČÍNALI…

IQ Roma servis byl založen v roce 1997.

V roce 2003 vznikl první tým terénních pracovníků.

Náš první tým čítal 5 terénních pracovníků, kteří měli zázemí v kanceláři 30m2 na brněnském Cejlu.

Sociální pracovníci zpočátku řešili nejpalčivější problémy v Brně, jako jsou lichva nebo špatné podmínky k bydlení. Postupně jsme začali nabírat další kolegy a pouštět se do nových oblastí sociální práce.

Od začátku  jsme se soustředili především na poskytování kvalitní sociální práce. Neziskový sektor v Čechách se teprve rozvíjel a my se museli hodně učit za pochodu.

…A KDE STOJÍME DNES

Už více než 25 let podporujeme důstojné uplatnění Romů ve společnosti..

Dnes v IQ Roma servis pracuje kolem 60 zaměstnanců  v Brně,  v Břeclavi i ve Vyškově.

Dnes se naše práce dělí do čtyř programů. Zaměřujeme se na dospělé, rodiny, mládež i na celkovou osvětu ve společnosti. Věnujeme se také práci s komunitou a sociálnímu podnikání.

Záběr naší práce je dnes hodně široký. Základem je stále profesionální sociální práce, spolupracujeme s dalšími organizacemi u nás i v zahraničí a školíme ostatní v tom, co umíme.