Nabízíme pomocnou ruku rodinám v nouzi.

JAK POMÁHÁME?

rodinaCRD
PRO RODINY
(Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

Podpora rodičovských kompetencí, právní i psychologická pomoc rodinám šitá na míru.

rodinaR
Předškolní klub

Děti od 3 let připravujeme na nástup do běžných mateřských škol.

rodinaP
Pro pěstouny

Pomáháme rodinám  s dětmi v příbuzenské pěstounské péči.

NOVINKY Z PROGRMU PRO RODINY