Nabízíme pomocnou ruku rodinám v nouzi.

JAK POMÁHÁME?

rodinaCRD
SAS

Podpora rodičovských kompetencí, právní i psychologická pomoc rodinám šitá na míru.

rodinaP
PĚSTOUNI

Pomáháme a podporujeme rodiny, které mají děti v příbuzenské pěstounské péči.

PROJEKTY PROGRAMU PRO RODINY

rodinaR
Předškolní klub (CRD)

Děti od 3 let připravujeme na nástup do běžných mateřských škol.

zjistit více…

NOVINKY Z PROGRMU PRO RODINY