Program pro rodiny

Nabízíme pomocnou ruku rodinám v nouzi.

Nabízíme komplexní pomoc rodinám s dětmi, převážně romského původu, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci. Pomáháme při výchově a péči o děti, připravujeme nejmenší děti k nástupu do školky, pracujeme s pěstounskými rodinami. Do spolupráce s rodinami zapojujeme další odborníky a instituce a vytváříme tak pomoc rodinám “ šitou na míru.”

NAŠE AKTUÁLNÍ PROGRAMY A PROJEKTY

rodinaCRD
Centrum pro rodiče s dětmi
Case (Sociálně aktivizační služba)

Podpora rodičovských kompetencí, právní i psychologická pomoc rodinám šitá na míru.

rodinaR
Předškolní klub

Děti od 3 let připravujeme na nástup do běžných mateřských škol.

rodinaP
Pro pěstouny

Pomáháme rodinám  s dětmi v příbuzenské pěstounské péči.

PRO VÍCE INFORMACÍ O PROGRAMU PRO RODINY

NOVINKY

Podívejte se, co je u nás nového.

Projekt Zaostřeno na rodinu dává při řešení rodinných problémů hlas i dětem

Alkoholismus rodičů, nefungující střídavá péče nebo třeba špatná sociální situace rodičů dopadající na děti? To je jen malý výběr z témat, která se výrazně dotýkají celé rodiny, přesto je mají dospělí tendenci řešit bez dětí. Ať už ze strachu, že je téma pro dítě příliš „dospělácké“ a zatěžující nebo kvůli pocitu, že názor dítěte je […]

Jakou roli hraje pomoc s učením dětí, pokud jsou jejich úspěchy/neúspěchy dány jejich sociálním postavením?

Vliv doučování na úspěch dětí ze sociálně vyloučených lokalit je název výzkumu, který poslední rok probíhal pod záštitou neziskové organizace IQ Roma servis za finanční podpory Nadace J&T. Jak název napovídá, snažili jsme se v něm odpovědět na otázky spjaté s doučováním a identifikovat faktory, které úspěšnost doučování ovlivňují. Mezi přístupy či kategorie, které jsme se […]

Centrum pro rodiče s dětmi – Předškolní klub

Důležitou službou, o kterou mají klienti zájem, a daří se tak s nimi navazovat spolupráci, je Centrum pro rodiče s dětmi. V rámci centra se pracuje s dětmi v tzv. předškolním klubu, i s rodiči v rámci individuálních konzultací, společných setkání a akcí. U dětí jsou rozvíjeny znalosti a kompetence tak, aby bez problémů zvládly vstup do školního prostředí – ať už […]