RODIČE V BRNĚ BOJUJÍ PROTI SEGREGACI DĚTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

RODIČE V BRNĚ BOJUJÍ PROTI SEGREGACI DĚTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

V dnešní době, kdy jsou české školy přeplněné, mají děti romského původu stále menší příležitost dosáhnout kvalitního vzdělání. Často jsou v segregovaných školách, mají omezený přístup k informacím a jsou znevýhodnění dědičnou nerovností. Z tohoto důvodu uspořádala organizace IQ Roma servis víkendový blok dílen a přednášek pro 30 lidí, který se koná 23. – 25. 6. v Rekreačním středisku PRUDKÁ.

„Hlavní témata, která budeme s rodiči probírat, jsou mimo jiné vztahy rodičů s dětmi a jak prohloubit vzájemnou důvěru, ale také jak rodiče zapojit, aby se mohli angažovat a komunikovat se školami. Také chceme více spojit komunitu jako takovou. Naším cílem je přinášet téma diskriminace do komunity, ovšem zábavnou a edukativní formou.“ Říká Martin Tománek, vedoucí Centra pro rodiče s dětmi.

Přednášky a dílny jsou primárně určené pro romské rodiče a jsou zaměřeny proti diskriminaci romských dětí ve školách, a v neposlední řadě také na odstranění překážek v cestě ke vzdělání. Doplňujícím programem víkendového bloku je i prostor, kde budou rodiče s odbornými pracovníky konzultovat své problémy, otázky a obavy.

„Rodiče mají často dilema, mám poslat dítě do segregované školy se špatnou úrovní vzdělání nebo mám poslat dítě do nesegregované školy, kde bude vystaveno velké šikaně? Být romským rodičem je velký úkol a mám hluboký respekt ke každému, kdo si tímto musí projít.“ Komentuje na závěr nelehkou situaci romských rodičů Martin Tománek.

 

Víkendový blok dílen a přednášek je financován z EHP a Norských fondů v rámci projekt Reslipen. Na dalších aktivitách v rámci víkendového vzdělávacího pobytu se podílejí Nadace Via a Bader Philanthropies.