PRÁCE PRO VŠECHNY – komplexní podpora zaměstnanosti zvláště ohrožených osob v Brně

PRÁCE PRO VŠECHNY – komplexní podpora zaměstnanosti zvláště ohrožených osob v Brně

Registrační číslo projektu CZ.03.01.01/00/22_019/0000641

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

Projekt Práce pro všechny řeší problém zvláště ohrožených osob, které trpí nízkou uplatnitelností na trhu práce. Prostřednictvím aktivit cílených na odstraňování bariér pro vstup na legální trh práce, poradenské a informační činnosti a rozvoj kompetencí a kvalifikace dojde k podpoře a tím ke zvýšení zaměstnatelnosti minimálně 200 účastníků projektu a k legálnímu zaměstnání minimálně 40 osob.

 

Aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby vytvářely komplexní poradenský a podpůrný program směřující k uplatnění klientů na otevřeném trhu práce.

Hlavní aktivitou projektu je komplexní individuální poradenství a podpora pro zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny na trhu práce a zahrnuje nejen komplexní pracovní a kariérové poradenství včetně analýzy životní situace klienta, ale také právní poradenství pro řešení bariér pro uplatnění na otevřeném trhu práce.

Tato aktivita je dále doplněna zprostředkováním zaměstnání, kdy cílem je sladit profesní cíle a požadavky účastníků s aktuálně volnými pracovními pozicemi a nalézt pracovní uplatnění na legálním trhu práce. Klientům bude v rámci této aktivity zajištěn individuální přístup a podpora a součástí bude i komunikace se zaměstnavateli.

Další aktivitou je získávání pracovních zkušeností skrze pracovní tréninky a praxi. To přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti klientů a možností uplatnění na otevřeném trhu práce.

Důležitou součástí je také zvyšování kvalifikace klientů prostřednictvím rekvalifikací a vzdělávání. To vše s ohledem na aktuální situaci na trhu tak, aby aktivita reálně přispěla k uplatnění klientů na trhu práce.

Nedílnou součásti projektu je i řízení a monitoring projektu, která jsou zastřešujícími aktivitami pro efektivní realizaci a průběžné vyhodnocení naplňování cílů projektu a jeho aktivit.

 

Kontaktní osoby:

 

Odborná garantka:

Martina Horváthová

tel.: +420 774 224 510

e-mail: martina.horvathova@iqrs.cz

 

Koordinátorka:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: veronika.koubkova@iqrs.cz

 

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2025