Pomáháme zlepšovat situaci lidí ohrožených diskriminací a sociálním vyloučením

Lidem starším 15 let nabízíme podporu při hledání důstojného bydlení a práce, zmírňování dopadů zadlužení či komunikace s úřady. 

Bezplatné sociální služby poskytujeme na pobočkách v Brně, Břeclavi a Vyškově, terénně pak v Bučovicích a Zastávce.

NAŠE SLUŽBY A PROJEKTY

Terénní služby
Podpora při hledání práce, bydlení či řešení dluhů v Jihomoravském kraji.
Kariérové centrum
Komplexní podpora při hledání vysněného zaměstnání pro ohrožené skupiny.

NOVINKY Z PROGRAMU PRO DOSPĚLÉ