Posláním programu pro dospělé je pomáhat lidem, především Romům a Romkám,
kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

JAK POMÁHÁME?

terénní práce
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Podpora klientů v uplatňování svých oprávněných zájmů, naplňování svých potřeb, předcházení problémům, a žití spokojeného a důstojného života ve společnosti.

OSP
PORADENSKÉ CENTRUM IQRS

Poskytování informací a podpory lidem ohroženým sociálním vyloučeným a sociálně vyloučeným, především romského původu, ve městě Brně bezplatně, nestranně a důvěryhodně.

PROJEKTY PROGRAMU PRO DOSPĚLÉ

kariérko
KARIÉROVÉ CENTRUM

Podpora při hledání důstojného zaměstnání. Zaměřuje se na pomoc nezaměstnaným, sociálně znevýhodněným či vyloučeným, zdravotně znevýhodněním, studentům a matkám na mateřské či rodičovské dovolené.

zjistit více…

dl. poradna VYŠKOV
DLUHOVÁ PORADNA BRNO

Poradenství a řešení dluhové problematiky, pomoc s vyjednáním splátkového kalendáře, pomoc s jednáním s věřiteli, oddlužení neboli insolvence ,právní poradenství v oblasti dluhů a financí.

zjistit více…

dl. poradna VYŠKOV
DLUHOVÁ PORADNA BŘECLAV

Poradenství a řešení dluhové problematiky, pomoc s vyjednáním splátkového kalendáře, pomoc s jednáním s věřiteli, oddlužení neboli insolvence ,právní poradenství v oblasti dluhů a financí.

zjistit více…

dl. poradna VYŠKOV
DLUHOVÁ PORADNA VYŠKOV

Poradenství a řešení dluhové problematiky, pomoc s vyjednáním splátkového kalendáře, pomoc s jednáním s věřiteli, oddlužení neboli insolvence ,právní poradenství v oblasti dluhů a financí.

zjistit více…

komunitní práce
KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI

Zlepšení sousedských vztahů, posílení aktivního občanství Romů a Romek, spolupodílet na řešení problémů, zlepšení životních podmínek romské komunity, podpora bezpečného a příjemného prostředí a prezentace romské kultury.

zjistit více…

1

HOUSING LED

Cílem projektu je zabydlení a poskytnutí podpory 30 domácnostem v JMK, zejména v Brně, Bučovicích, Zastávce a Břeclavi. Zabydlovací program staví na principech Housing First a cílí na domácnosti s potřebami komplexní podpory. Účastníci programu budou vybíráni na základě mapování bytové nouze ve výše zmíněných lokalitách, prioritizace účastníků projektu bude založena na míře ohrožení bytovou nouzí. V projektu bude rovněž zřízeno Kontaktní místo pro bydlení v rámci městské části Brno-střed – partnera projektu.

více o projektu…