Rozvíjíme příležitosti pro setkávání Romů a neromů.

Vytváříme prostor pro účast Romů a Romek na zlepšování svého postavení, šíření svých dovedností a kultury.

CÍLEM KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI JE:

  • zlepšení sousedských vztahů a vzájemného soužití,
  • posílení aktivního občanství romské komunity a jejich vztahu k místu,
  • vytvoření příležitostí se spolupodílet na řešení problémů týkajících se nejen obyvatel lokality a participaci na plánovaných aktivitách,
  • zplnomocňování Romů a Romek k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek romské komunity,
  • podpora bezpečného a příjemného prostředí pro každodenní život,
  • zapojení do společenského života ve městě Břeclavi a prezentace romské kultury.

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

Pondělí a úterý: 8:00–17:00

Středa: 8:00–17:00

Čtvrtek: 8:00–17:00

Pátek: zavřeno

AD-BLOG (1)

Alena Drbohlavová Gronzíková

Komunitní pracovnice Břeclav
Tř. 1. máje 39, 691 41, Břeclav
+420 774 224 509