Usilujeme o lepší budoucnost pro romskou mládež.

Mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí nabízíme zábavné trávení volného času, kroužky, doučování a mnoho dalšího.
Do programu se mohou zapojit mladí lidé ve věku 6 – 25 let z Brna.

Klub a Plácek
Prostor pro zábavu v klubu i venku a podpora studia do 9. třídy
Vzdělávací program Gendalos
Podpora romských studentů na cestě za vzděláním (od 9. třídy)
Projekt Reslipen
Podpora inkluzivního vzdělávání romských studentů.

PŘÍBĚHY STUDENTŮ