Program pro mladé

Usilujeme o lepší budoucnost pro romskou mládež.

Mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí nabízíme zábavné trávení volného času, kroužky, doučování a mnoho dalšího.
Do programu se mohou zapojit mladí lidé ve věku 6 – 25 let z Brna.

Klub a Plácek
Prostor pro zábavu v klubu i venku a podpora studia do 9. třídy
Vzdělávací program Gendalos
Podpora romských studentů na cestě za vzděláním (od 9. třídy)

PRO VÍCE INFORMACÍ O PROGRAMU PRO MLADÉ

Jakou roli hraje pomoc s učením dětí, pokud jsou jejich úspěchy/neúspěchy dány jejich sociálním postavením?

Vliv doučování na úspěch dětí ze sociálně vyloučených lokalit je název výzkumu, který poslední rok probíhal pod záštitou neziskové organizace IQ Roma servis za finanční podpory Nadace J&T. Jak název napovídá, snažili jsme se v něm odpovědět na otázky spjaté s doučováním a identifikovat faktory, které úspěšnost doučování ovlivňují. Mezi přístupy či kategorie, které jsme se […]

Romští studenti oslavili Mezinárodní den studentů

S našimi romskými studenty jsme se letos rozhodli oslavit Mezinárodní den studentů, 17. listopadu. K oslavám jsme si vybrali pražský festival „Díky, že můžem“, pořádaný skoro dvěma desítkami mladých lidí s cílem udržovat mezi svými vrstevníky odkaz událostí 17. listopadu 1939 a 1989. Už pár dní před odjezdem se ukázalo, že si rodiče našich studentů spojují toto datum ve […]

Michael: “Štěstí přeje připraveným.”

Studuji na Gymnáziu Jana Blahoslava v Přerově. Jsem již ve třetím ročníku a během studia spolupracuji s firmou Microsoft, kde jsem v tzv. Studentském trenérském centru. Mimo to jsem radním v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje a nakonec, když se najde nějaký čas, pracuji na mezinárodních projektech. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl spolupracovat s firmou […]