Usilujeme o lepší budoucnost pro romskou mládež.

Mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí nabízíme zábavné trávení volného času, kroužky, doučování a mnoho dalšího.
Do programu se mohou zapojit mladí lidé ve věku 6 – 25 let z Brna.

JAK POMÁHÁME?

KLUB
KLUB A PLÁCEK

Klub je na Vranovské 846/45, nabízí aktivity pro děti a mládež od 6 do 15 let.

GENDALOS (1)
GENDALOS

Spolupracujeme s motivovanými romskými studenty, jejich rodiči i učiteli.

PROJEKTY PROGRAMU PRO MLADÉ

RESLIPEN

RESLIPEN

Hlavním cílem projektu “RESLIPEN” je posílit inkluzi Romů prostřednictvím vzdělání. Díky kvalitnímu vzdělání mohou Romové dosáhnout větší emancipace romské menšiny a snížit rizika spojená se sociálním vyloučením.

zjistit více…

PŘÍBĚHY STUDENTŮ