PŘÍBĚH PANÍ JANY

PŘÍBĚH PANÍ JANY

Rok na distanční výuce bez internetu a počítače. Příběh paní Jany ukazuje, jakou sílu má odhodlání.

Stejně jako pro další nízkopříjmové rodiny, i pro početnou rodinu paní Jany byla distanční výuka v době covidu obrovskou zátěží. Se čtyřmi dětmi různého věku v jedné domácnosti, bez internetového připojení či počítače udělala téměř nemožné pro to, aby její děti dostudovaly.
 

Paní Jana žije v jedné domácnosti se třemi dětmi, babičkou a synovcem. Během lockdownu musela zajistit studium všech dětí. Z finančních důvodů bylo pro ni nemožné koupit počítač a zaplatit internetové připojení. Proto zvolila „papírovou formu výuky“ a dětem každý týden úkoly ve škole vyzvedávala a ty vypracované zase odevzdávala. Nechtěla totiž dopustit, aby se děti potulovaly venku, stýkaly se s dalšími kamarády, a případnou   nákazou covidem tak ohrožovaly babičku v pokročilém věku.

 

Výuka bez učitelů


Během domácí výuky však nastávaly perné okamžiky, kdy děti látce nerozuměly a ani paní Jana jim nedokázala učivo vysvětlit.  Snažila se hledat řešení, dokonce zvažovala i půjčku na doučování, ale nakonec došla k závěru, že není potřeba se zadlužovat. Byla odhodlaná dětem učivo vysvětlit, jak nejlépe bude moci. Zůstávala proto v kontaktu se školou a dětem domluvila doučování v IQ Roma servis.


SIM karty ze školy rodinu nespasily


Po nějaké době dostala rodina nabídku ze školy na technické vybavení do domácnosti,  aby se děti mohly online výuky účastnit. Bohužel ani tato nabídka však neznamenala pro rodinu úlevu. Škola sice nabídla ve spolupráci s velkým operátorem na trhu dětem SIM karty, ale za velmi nevýhodných podmínek. Platilo například, že pokud byl rodič v minulosti u této společnosti dlužníkem, nemohl SIM kartu využít. Po překročení určitého datového limitu navíc operátor tarif automaticky změnil za jiný, dražší. Ačkoliv jsme tedy pro paní Janu a její děti získali od dárce IQ Roma servis dva tablety, zůstávala rodina bez internetového připojení. 

Nakonec pomohl hodný soused, který nabídl k využívání svou WiFi zdarma. Díky tomu se děti mohly spojit s učiteli a doptat se na látku, které nerozuměly. Konečně se také po dlouhé době viděly se svými spolužáky a vrstevníky. Paní Jana nadále chodila do školy s obálkami, ve kterých předávala vypracované úkoly svých dětí. Všechny tak přes nemalé komplikace celou situaci skvěle zvládly a úspěšně dokončily ročník.

 


Pojďte s námi podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na jejich cestě za vzděláním! Odhodlání už mají, tak jim darujme příležitost.