Etické zásady a principy

Zde jsou naše zásady a principy, kterými se v organizaci řídíme.

ETICKÉ ZÁSADY & PRINCIPY

 • věřit ve změnu a potenciál lidí;
 • dělat opravdovou práci, poctivě, pro lidi a s lidmi (partnerský přístup, respekt, zapojení);
 • vkládat do práci energii a nápady, nespokojit se s průměrem a stagnací;
 • vzájemná důvěra, společný cíl, angažovanost, spolupráce a odhodlání pracovního týmu;
 • dynamika i jednota v různosti – promíchávání a reflexe názorů, nápadů, hlav;
 • vysoká profesionalita práce, neustálé zlepšování a rozvoj a učení;
 • důraz na kvalitu, výsledky a smysl práce;
 • neztratit z prioritního zřetele klienta – člověka;
 • podporovat zasloužené uznání a respekt;
 • trpělivost, vytrvalost, optimismus na cestě.
 • s klienty jsme v rovnocenném vztahu;
 • do řešení zapojujeme rodiče i děti jak nejvíce to jde – oni jsou hybateli změn a pokroků;
 • situaci rodiny vidíme souvislostech, v kontextu rodinných vztahů;
 • hledáme více řešení a více pohledů na zdánlivě jasné situace;
 • při řešení problémů prosazujeme inkluzivní strategii – v bydlení, zaměstnání, vzdělávání, službách;
 • svou práci reflektujeme, vyhodnocujeme a dále se jako odborníci rozvíjíme a vzděláváme.