ETICKÉ ZÁSADY & PRINCIPY

Zde jsou naše zásady a principy, kterými se v organizaci řídíme.

 • věříme ve změnu a potenciál lidí;
 • děláme opravdovou práci, poctivě, pro lidi a s lidmi (partnerský přístup, respekt, zapojení);
 • vkládame do práce energii a nápady, nespokojujeme se s průměrem a stagnací;
 •  v týmech panuje vzájemná důvěra, společný cíl, angažovanost, spolupráce a odhodlání;
 • dynamika i jednota v různosti – promíchávání a reflexe názorů, nápadů, hlav;
 • dbáme na vysokou profesionalitu práce, neustálé zlepšování, rozvoj a učení;
 • klademe důraz na kvalitu, výsledky a smysl práce;
 • neztrácíme z prioritního zřetele klienta;
 • podporujeme zasloužené uznání a respekt;
 • naši pracovníci jsou ve své práci trpěliví, vytrvalí a optimističtí;
 • s klienty jsme v rovnocenném vztahu;
 • při pomoci rodinám v nouzi do řešení zapojujeme rodiče i děti jak nejvíce to jde – oni jsou hybateli změn a pokroků;
 • situaci rodiny vidíme souvislostech, v kontextu rodinných vztahů;
 • hledáme více řešení a více pohledů na zdánlivě jasné situace;
 • při řešení problémů prosazujeme inkluzivní strategii – v bydlení, zaměstnání, vzdělávání, službách;
 • svou práci reflektujeme, vyhodnocujeme a dále se jako odborníci rozvíjíme a vzděláváme.