V JEDNÉ LAVICI

V JEDNÉ LAVICI

Primárním cílem projektu je podpora desegregace  prostřednictvím participace rodičů a pomocí zasíťování důležitých aktérů (školy, samospráva, neziskové organizace aj.). Hlavní aktivitou projektu je kampaň na podporu desegregace, která má dvě