HOUSING LED

HOUSING LED

Doba realizace projektu: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026 Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_101/0001052   Projekt zabydlí a poskytne podporu 30 domácnostem v JMK, zejména v Brně,Bučovicích, Zastávce a Břeclavi.
PORADENSKÉ CENTRUM IQRS

PORADENSKÉ CENTRUM IQRS

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0001131 Donátor: Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.  Doba realizace: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2026   Záměrem projektu je