PORADENSKÉ CENTRUM IQRS

PORADENSKÉ CENTRUM IQRS

  Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.    Záměrem projektu je zlepšit životní situaci osob ohrožených sociálním vyloučením v městě Brně prostřednictvím odborného
SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI

SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace o 60 dobrovolníků, zejména pro specifickou, individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, a to