HOUSING LED

HOUSING LED

Doba realizace projektu: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_101/0001052

 

Projekt zabydlí a poskytne podporu 30 domácnostem v JMK, zejména v Brně,Bučovicích, Zastávce a Břeclavi. Zabydlovací program staví na principech Housing First a cílí na domácnosti s potřebami komplexní podpory. Účastníci programu budou vybíráni na základě mapování bytové nouze ve výše zmíněných lokalitách, prioritizace účastníků projektu bude založena na míře ohrožení bytovou nouzí. V projektu bude rovněž zřízeno Kontaktní místo pro bydlení v rámci městské části Brno střed – partnera projektu.

Projekt je zaměřen na řešení problému bezdomovectví a ohrožení bezdomovectvím v Jihomoravském kraji. Přestože obce v Jihomoravském kraji, zejména město Brno, vlastní poměrně velký bytový fond, nealokuje dostatečné kapacity pro řešení bytové nouze na svém území.

 

 

Koordinátor projektu:

Bc. Jan Milota

tel.: +420 608 234 121

e-mail: jan.milota@iqrs.cz

 

Projektový manažer:

Ing. Viktor Miko

tel.: +420 775 867 367

e-mail: viktor.miko@iqrs.cz