POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM III

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM III

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326

Doba realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Donátor: Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů. Poskytovány jsou vybrané potraviny, hygienické prostředky, základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), evropský podíl financování činí 90 % a národní podíl činí 10 %.

 

 

Koordinátorka:

Luisa Provazníková

tel.: +420 773 793 245

e-mail: luisa.provaznikova@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: veronika.koubkova@iqrs.cz