KREDO: Kompetence a REsilience romských Dětí a rOdičů 

KREDO: Kompetence a REsilience romských Dětí a rOdičů 

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.03/00/22_044/0002170 

Donátor: Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.  

Doba realizace: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2025 

 

Projekt reaguje na nedostatečnou integraci romských dětí v oblasti vzdělávání. Cílem je podpořit minimálně 20 brněnských dětí a jejich rodičů v cestě za inkluzivním vzděláváním. Současně projekt podporuje kompetence dětí i rodičů tak, aby dokázali uspět ve vzdělávacím systému a v případě potřeby efektivně hájili svá práva. Nabízí také spolupráci se školami, s cílem ukázat možnosti řešení problémů a budování vztahů romských rodin a škol. 

  • Projekt posílí u minimálně 20 rodičů kompetence potřebné pro to, aby dokázali rozvíjet své děti v oblasti konkrétních potřeb ve vzdělávání, v motorickém, sociálním i kognitivním vývoji dítěte, rodiče budou znát oblasti a způsoby, jak své děti mohou rozvíjet v oblastech potřebných pro školní zralost. 
  • Vzděláváním, právním poradenstvím a pomocí s řešením konkrétních případů zvýšíme kompetence minimálně 20 rodičů v oblasti prosazování práv a zájmů dětí s důrazem na inkluzi, rodiče budou znát a uplatňovat svá práva, v případě nerovného zacházení u zápisu vědí, jak situaci řešit. 
  • Skrze pravidelné skupinové i individuální aktivity posílíme konkrétní kompetence minimálně 30 dětí v oblasti dovedností a znalostí potřebných k zápisu a nástupu na ZŠ.  
  • Zvýšíme odolnost minimálně 10 romských dětí a jejich rodičů na nepřátelské či neinkluzvní prostředí, děti i rodiče projdou přípravným programem zážitkovou formou, kde se naučí, jak reagovat, posílí svou schopnost komunikovat a konstruktivně řešit konflikty. 
  • Vybrané školy si budou moci vyzkoušet nástroje podpory využitelné při inkluzivním vzdělávání. 

 

Adresa Předškolního klubu: Brno, Vranovská 45  

Koordinátor projektu: 

Martin Tománek 

tel.: +420 777 479 876  

e-mail: martin.tomanek@iqrs.cz  

   

Projektová manažerka:  

Adéla Vaňková  

tel.: +420 778 980 382  

e-mail: adela.vankova@iqrs.cz