OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE ROMSKÉHO JAZYKA

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE ROMSKÉHO JAZYKA

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Hlavním záměrem oslav je představení romského jazyka a romské kultury jihomoravské veřejnosti. Oslavy přinesou pohled na současnou kulturu a jazyk Romů a budou konané pro širokou veřejnost, aby docházelo k přirozenému propojení majority a minority. Cílem oslav je také podpořit dialog mezi Romy a majoritní veřejnosti a přispět k emancipaci romské menšiny.

Mezinárodní den romského jazyka připadá na 5. listopadu a byl vyhlášen v roce 2015. Jedná se o jeden z několika oficiálních významných dnů romského národa. Připomenutí tohoto dne považujeme za důležité, protože romština, která je prastarým jazykem s indickými kořeny, je v současné době v romských rodinách často opomíjená a jen málokdo z Romů se může pyšnit označením, že je bilingvní. Romský jazyk, stejně jako hudba a kultura, neodmyslitelně k Romům patří a naší snahou je jazyk nejen uchovávat pro mladší generace, ale také ho oživovat, oslovit nejen Romy, ale i širokou veřejnost a vzbudit v ní větší zájem o romštinu a s ní spojenou mentalitu romské menšiny.

Během oslav proběhne autorské čtení romské literatury, ochutnávka romské kuchyně, minikurz romského jazyka a hudební a taneční vystoupení. Oslavy Mezinárodního dne romského jazyka se uskuteční v Brně, Břeclavi a Vyškově.

 

Oslavy se uskutečňují za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

 

 

 

 

 

Koordinátorky projektu:

Brno:

Petra Borovičková

tel.: +420 733 127 471

e-mail: petra.borovickova@iqrs.cz

 

Břeclav:

Alena Drbohlavová Gronzíková

tel.: +420 774 224 509

e-mail: alena.gronzikova@iqrs.cz

 

Vyškov:

Marie Salátová

tel.: +420 770 193 974

e-mail: marie.salatova@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: veronika.koubkova@iqrs.cz