PŘES PŘEKÁŽKY K LEGÁLNÍ PRÁCI – komplexní podpora zaměstnatelnosti ohrožených skupin osob v Brně

PŘES PŘEKÁŽKY K LEGÁLNÍ PRÁCI – komplexní podpora zaměstnatelnosti ohrožených skupin osob v Brně

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0001289

Donátor: Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Doba realizace: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026

 

Projekt cílí na zvýšení zaměstnatelnosti nejvíce ohrožených skupin osob na trhu práce v Brně. Aktivity projektu umožňují komplexní řešení situace zapojených osob – od podpory při odstraňování překážek v uplatnění na legálním trhu po zvyšování kompetencí či realizaci tréninkových pracovních míst.

Jednotlivé klíčové aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby co nejefektivněji reagovaly na příčiny problému a vytvářely komplexní poradenský a podpůrný program směřující k uplatnění cílové skupiny na otevřeném trhu práce.

Projekt předpokládá, že každý z účastníků po analýze aktuální situace a vypracování individuálního plánu podpory využije alespoň jednu ze služeb nabízených v rámci Kariérového centra.

 

Důležitou součástí projektu je i cílená práce s místními zaměstnavateli, díky které dojde ke snížení předsudečného chování a diskriminace vůči (nejen) romským uchazečům, zaměstnancům, či kolegům.

 

V konečném důsledku očekáváme snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných mezi primárními cílovými skupinami v Brně.

Druhotným cílem projektu je pak profesní rozvoj a podpora pracovníků zajišťujících služby.

 

Kontaktní osoba:

Martina Horváthová

tel.: +420 774 224 510

e-mail: martina.horvathova@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: veronika.koubkova@iqrs.cz