RESLIPEN– vzděláním k úspěchu romských dětí / RESLIPEN – Success Through Education For Roma Children

Slovo reslipen znamená v romském jazyce dosáhnout. My bychom v rámci projetu Reslipen chtěli dosáhnout několika změn ve vzdělávání romských žáků a studentů.

Hlavním cílem projektu “RESLIPEN” je posílit inkluzi Romů prostřednictvím vzdělání. Díky kvalitnímu vzdělání mohou Romové dosáhnout větší emancipace romské

menšiny a snížit rizika spojená se sociálním vyloučením.

 

 

The word reslipen means in Romani language to achieve. As part of the Reslipen project, we would like to achieve several changes in the education of Roma pupils and students.

Project ‘RESLIPEN’ aiming to strengthen the inclusion of Roma minority through education, thus achieving their greater emancipation and reducing the risks associated with social exclusion. Increasing success

and achieving a higher level of education is a prerequisite for the target group’s future economic self-sufficiency.

RESLIPEN NA FACEBOOKU

NA CO SE V PROJEKTU RESLIPEN ZAMĚŘUJEME

  • Spolupráce rodiny a školy v oblasti předškolního, základního a středního vzdělání
  • Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti inkluze romských dětí, žáků a studentů
  • Všestranný osobnostní rozvoj romských dětí, žáků a studentů prostřednictvím jejich pravidelného zapojení do volnočasových mimoškolních aktivit
  • Odstraňování bariér ve vyučování a prevence školní neúspěšnosti
  • Prázdninové mimoškolní aktivity, jejichž cílem je společné trávení času a/nebo setkávání dětí, žáků a studentů z majoritní společnosti a z romské menšiny

VÍCE INFO O PROJEKTU RESLIPEN


WE WILL ACHIEVE THE PROJEKT’S GOALS THROUGH THESE ACTIVITIES:

  • Cooperation of families and schools in the field of preschool, primary and secondary education
  • Increasing competencies of professional pedagogical and non-pedagogical staff in the field of inclusion of Roma children, pupils and students
  • Carrying out activities that allow Roma children to develop their personality, through regular regular involvement in leisure activities
  • Removing barriers in teaching and preventing school failure
  • Carrying out extracurricular holiday activities.

MRE INFORMATION ABOUT THE PROJECT RESLIPEN

ÚSPĚCHY PROJEKTU RESLIPEN

8

5 WORKSHOPŮ

2 x pro rodiče předškoláků

2 x pro rodiče dětí na ZŠ

1 x pro rodiče středoškoláků

6

14 AKTIVIT PRO MLADÉ

1 x výlet (Technické muzeum)

3 x kroužky (vaření, čtenářský a florbal)

5x  setkání Gendalos

(středoškoláci, témata od studia v zahraničí po volby..)

5 x workshop pro děti na ZŠ

(beseda o Japonsku, porozumění čtenému, zdravý životní styl..)

5

539 HODIN DOUČOVÁNÍ

+ 2 x workshop na základní škole pro děti 8. a 9. tříd

(infobloky – zaměřené na výběr střední školy)

.

7

12 LETNÍCH AKTIVIT

6 Letních aktivit Gendalos

2 x Plácky Břeclav

1 x výlet Břeclavských dětí do MRK

1 x výlet Klubu na parník

1 x Příměstský tábor pro malé děti

1 x Letní tábor pro děti 6 -15 let

Mediální dílna ve spolupráci se SRNM

KONTAKTY

Odpovědný vedoucí projektu

Adéla Vaňková

Projektová manažerka

Mgr. Adéla Vaňková
778 980 382

Kontakt pro předškolní vzdělávání

Pink Inspirational Instagram Quote

Vedoucí CRD, pracovník s rodiči

Bc. Martin Tománek
777 479 876

Kontakt pro Břeclav

Katerina-Suchomelova

Vedoucí pobočky v Břeclavi, sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Suchomelová
773 798 420

NOVINKY / NEWS

KALI MAČKICA

KALI MAČKICA

Evidenční číslo projektu: INTEGRACE-PV-2024-0009   Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024   Donátor: Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.         Projekt reaguje
Příběh Josefa

Příběh Josefa

Příběh vznikl v rámci projektu PRÁCE PRO VŠECHNY – komplexní podpora zaměstnanosti zvláště ohrožených osob v Brně, který je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.
Sociální pracovník/ce Terénní programy Brno (0,75)

Sociální pracovník/ce Terénní programy Brno (0,75)

(0,75 úvazek) POŽADUJEME/HLEDÁME: vzdělání dle zákona dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, §110 znalost zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů profesionální a příjemné vystupování důslednost, samostatnost a spolehlivost v plnění svěřených úkolů schopnost spolupracovat