SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI

SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace o 60 dobrovolníků, zejména pro specifickou, individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů a podpora multikulturní tematiky.

Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority zejména proto, že romská komunita patří k jedné z nejméně společensky přijímaným skupinám obyvatel.

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra.

 

Kontaktní osoby:

 

Koordinátorka projektu:

Petra Borovičková

tel.: +420 733 127 471

e-mail: petra.borovickova@iqrs.cz

 

Projektová manažerka:

Veronika Koubková

tel.: +420 733 127 469

e-mail: veronika.koubkova@iqrs.cz

 

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023