VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2022!

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2022!

Rok 2023 je v plném proudu, a tak přinášíme vhodnou příležitost se zastavit a poohlédnout se s odstupem za uplynulým rokem. Věříme, že Vás Zpráva o činnosti IQ Roma servisu za rok 2022 zaujme, obohatí a že Vám umožní skrze přehlednou grafiku a výstižný obsah nahlédnout d o dění v naší organizaci.

Letošní zpráva o činnosti je inovativní svým rozvržením kapitol na základě Strategického plánu, který v uplynulém roce vstoupil v platnost. Jednotlivé kapitoly Vám předkládají výsledky našich týmů ve třech oblastech: Boj s diskriminací, systémové působení a profesionalizace organizace.

Kromě toho se v ní dočtete i to, jak se nám dařilo reagovat na výzvy, které byly mimo náš strategický plán, ale před které nás postavily události roku 2022.

Válečný konflikt na Ukrajině či energetická krize zasáhla celý svět, a s tím i naše klienty a nás samotné. Na válku na Ukrajině jsme reagovali podporou a péčí o romské uprchlíky z Ukrajiny, mnoho z našich kolegů a kolegyň se zapojili nad rámec svých pracovních rolí a se zápalem pomáhali, kde jich bylo třeba.   I přes události roku 2022 jsme však pokračovali jak v realizaci projektů, tak i v zapojování se do připomínkování zákonů nebo plánování sociálního začleňování města Brna a Břeclavi.

Jsme rádi za Vaši podporu, a stejně tak budeme rádi i za zpětnou vazbu, která nám pomůže dále růst.

 

Příjemné čtení a krásné letní dny

Za IQ Roma servis,

Hedvika Kotherová

 

Zpráva o činnosti k pročtení zde: