Připravujeme děti ze sociálně vyloučených lokalit k nástupu do školky a školy.

V předškolním klubu pomáháme dětem od 3 let zlepšit jejich předškolní dovednosti. Po roce docházky jsou děti připravené vstoupit do běžné mateřské či základní školy.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

  • Předškolní klub je určen dětem ze sociálně vyloučených lokalit ve věku od 3 do 5 (max.7) let. 
  • Hlavním cílem předškolního klubu je v průběhu jednoho školního roku připravit dítě i jeho rodiče na nástup do běžných mateřských škol.
  • S dětmi pracujeme zejména na adaptaci na dětský kolektiv, posilujeme jejich předškolní dovednosti a zaměřujeme se na logopedii. 
  • S rodiči spolupracujeme na včasné a pravidelné docházce, zajištění financí na zaplacení mateřské školy a mnoha dalších věcech.
  • V rámci městského projektu Rovný přístup jsme také partneři 4 mateřských škol, kam s dětmi chodíme na návštěvu.

Předškolní klub je součástí Platformy pro včasnou péči.

KONTAKT A PROVOZNÍ DOBA

ANDREA-STEPANOVA

vedoucí Programu pro rodiny

Andrea Štěpánová
IQ Roma servis, z.s. Vranovská 846/45 614 00 Brno
+420 775 867 367
Tereza-Hajkova1

vedoucí Týmu včasné péče

Tereza Hájková
IQ Roma servis, z.s. Vranovská 846/45 614 00 Brno
+420 777 479 876

pondělí až čtvrtek: 

8:00–12:00

NOVINKY Z PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Název projektu: Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 Projekt je realizován za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.           ANOTACE PROJEKTU Záměrem tohoto projektu je podpořit nástup dětí ze sociálně […]

PODPORUJEME ROMSKÉ DĚTI PŘI VČASNÉM NÁSTUPU DO MŠ

Název projektu: Podporujeme romské děti při včasném nástupu do MŠ Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022 Donátor:  MONETA Money Bank, a.s.     Název projektu: Podporujeme romské děti při včasném nástupu do MŠ Donátor:  MONETA Money Bank, a.s. Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022 Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení […]