Připravujeme děti ze sociálně vyloučených lokalit k nástupu do školky a školy.

Jsme zde pro vás od 8:00 do 12:00.

Volejte nám na +420 777 479 876.

V předškolním klubu pomáháme dětem od 2,5 let zlepšit jejich předškolní dovednosti. Po roce docházky jsou děti připravené vstoupit do běžné mateřské či základní školy.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

  • Předškolní klub je určen dětem ze sociálně vyloučených lokalit ve věku od 2,5 do 5 (max.7) let. 
  • Hlavním cílem předškolního klubu je v průběhu jednoho školního roku připravit dítě i jeho rodiče na nástup do běžných mateřských škol.
  • S dětmi pracujeme zejména na adaptaci na dětský kolektiv, posilujeme jejich předškolní dovednosti a slovní zásobu v českém i romském jazyce. 
  • S rodiči spolupracujeme na včasné a pravidelné docházce, zajištění financí na zaplacení mateřské školy a mnoha dalších věcech.

Předškolní klub je součástí Platformy pro včasnou péči.

KONTAKTY 

Pink Inspirational Instagram Quote

vedoucí Týmu včasné péče

Bc. Martin Tománek
IQ Roma servis, z.s. Vranovská 846/45 614 00 Brno
+420 777 479 876
anš (6)

vedoucí Programu pro rodiny

Bc. Eliška Holubová, DiS.
IQ Roma servis, z.s. Vranovská 846/45 614 00 Brno
+420 608 440 305

NOVINKY Z PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU

TŘI OTÁZKY PRO MARTINA TOMÁNKA

Martin Tománek je vedoucí Centra pro rodiny s dětmi. Příští týden se můžete těšit na workshop Dialogicky ve třídě, který si připravil pro všechny, kdo chtějí zlepšit svůj vztah k žákům a studentům a aktivně je zapojit do výuky.   Martine, v čem by se měl vzdělávací systém směrem k žákům změnit? M: Já si […]

RESLIPEN – KOMPLEXNÍ SYSTÉM PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ DĚTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Poslední dva roky, ve kterých byly děti na distanční výuce kvůli onemocnění Covid – 19, ukázaly, jak rozdílné jsou podmínky pro vzdělávání u dětí ze sociálně vyloučených lokalit a dětí bez tohoto hendikepu. Nebylo to pouze o chybějící elektronice, ale také o prostředí, ve kterém děti vyrůstají. V naší organizaci začala v tomto období opět sílit myšlenka […]