SEMINÁŘ DIALOGICKY VE TŘÍDĚ: BŘECLAV 

 SEMINÁŘ DIALOGICKY VE TŘÍDĚ: BŘECLAV 

V rámci projektu RESLIPEN se konal v Břeclavi dne 21. září 2023 odborný workshop s názvem „Dialogicky ve třídě“. Tato akce byla připravena organizací IQ Roma servis, která se specializuje kromě sociálních služeb také na vzdělávání, podporu pedagogů a rozvoj kritické pedagogiky. 

Cílem tohoto workshopu bylo představit pedagogům nové metody a nástroje, které mohou efektivně změnit jejich vztah k dětem, studentům a studentkám. Pod vedením lektora, Martina Tománka, vedoucího předškolního klubu organizace IQ Roma servis, se účastníci zapojili do praktických cvičení, kde mohli zkoušet různé metody dialogu.  

Jedním z hlavních cílů tohoto workshopu bylo vyhnout se tradičnímu disciplinárnímu modelu a místo toho vytvořit prostředí, kde děti mají prostor vyjádřit své názory a pocity. Martin Tománek zdůraznil význam komunikace a otevřeného dialogu: „Nechceme, aby děti byly zakřiknuté, ale aby nám říkaly, co si myslí. Rozhodně se vyhýbáme klasickému disciplinárnímu modelu – běž do kouta, musíš to dojíst, jdi spát atd. To nikam nevede a otvírá to spoustu prostoru pro nejrůznější traumata.“  

Stejný workshop se uskutečnil v květnu i v Brně. Nicméně, pro velký úspěch se ho organizace rozhodla uskutečnit i v Břeclavi. Prostor pro realizaci workshopu poskytla Městská knihovna Břeclav, celkem se na workshop přihlásilo 9 zájemců. 

Samotný workshop byl veden dialogicky, a učitelé navzájem sdíleli svoje zkušenosti z praxe. Díky interaktivním cvičením si učitelé mohli zkusit reagovat na různé situace, které mohou při dialogu s dětmi nebo jejich rodiči nastat. Po dokončení tohoto kurzu na účastníky čekalo osvědčení. 

Kurz Dialogicky ve třídě hodnotím velmi kladně. Dozvěděla jsem se nové informace ohledně nového pojetí školy, dozvěděla se o nových lidech, kteří se zabývají touhle tematikou. Velmi přínosné bylo okamžité zapojení účastníků do práce na zadaných úkolech. Lektor byl příjemný a znalý.” – Mgr. Bc. Lenka Poláčková, účastnice workshopu. 

Projekt RESLIPEN, v rámci kterého byl tento workshop uspořádán, má za cíl podporovat pedagogy a vytvářet prostředí pro otevřenou komunikaci mezi školou, rodiči a sociálními pracovníky. Tímto způsobem se snaží zajistit, že děti žijící v sociálním vyloučení mají kolem sebe síť lidí, kteří jsou pro ně oporou.