VZHŮRU ZA KVALITNÍM VZDĚLÁNÍM

VZHŮRU ZA KVALITNÍM VZDĚLÁNÍM

Doba realizace: 01.01. – 31. 12. 2023

Donátor: Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Podpora integrace romské menšiny v roce 2023.

 

 

 

 

Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení míry předčasných odchodů sociálně znevýhodněných romských dětí a mládeže v Jihomoravském kraji ze vzdělávacího procesu. Celkem bude v rámci projektu ve vzdělávacím procesu podpořeno minimálně 138 romských dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením.

Projekt je zaměřen na vzdělávací procesy různých úrovní, pracuje se s předškolními dětmi, dětmi na základní škole i středoškolskými studenty.

Mezi aktivity projektu patří:

 • provoz předškolního klubu organizace
 • práce logopeda s předškolními dětmi
 • zápisy do mateřských a základních škol
 • doučování
 • mentoring
 • buddies (buddies program je založen na vrstevnické spolupráci, tzv. peer learningu)
 • workshopy na školách
 • workshopy pro studenty Gendalos
 • tvorba a tisk informačních materiálů
 • exkurze u zaměstnavatelů
 • čtenářský klub
 • komunitní akce Den dětí
 • spolupráce s dalšími NNO v oblasti zapojení dětí do sportovních aktivit
 • letní tábor mimo sociálně vyloučenou lokalitu
 • leták Klubu

 

Pro více informací prosím volejte na +420 543 213 310, děkujeme.

 

Projektová manažerka:

Hedvika Kotherová

Tel.: 778 980 381

Email.: hedvika.kotherova@iqrs.cz