PODPORA PRO TY, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ

PODPORA PRO TY, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ

Doba realizace: 01.01. – 31. 12. 2023

Donátor: Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Výzva na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol v roce 2023.

 

 

 

 

Projekt cílí na romské studenty středních a vyšších odborných škol. Díky projektu se 15ti romských studentům dostává finanční podpory na pomoc s pokrytím nákladů spojených se studiem. Jedná se o příspěvek na školné, stravné, ubytování, jízdné či školní pomůcky.

Součástí projektu je také podpora studenta v podobě mentoringu, konzultací s rodinou a školou a doučování.

 

Kontaktní osoba a projektová manažerka:

Hedvika Kotherová

Tel.: 778 980 381

E-mail: hedvika.kotherova@iqrs.cz