ROZHODNI SE SPRÁVNĚ

ROZHODNI SE SPRÁVNĚ

Číslo projektu: MMB/0499947/2023 

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 

Donátor: Tento projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna.

 

 

 

Projekt je zaměřen na prevenci kriminality dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit města Brna. Realizované aktivity budou přispívat k budování týmového ducha, učení se kooperace, dobrému vycházení s ostatními. Dále budou aktivity zaměřené na přiblížení dětem tématiku rizikového chování atraktivní formou. V neposlední řadě se bude projekt snažit do problematiky zapojit i rodiče ohrožené mládeže. Zároveň se část projektu zaměří také na vzdělávání vybraných pracovníků organizace v oblasti prevence kriminality.  

 

V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: 

  • 2 preventivní workshopy 
  • 2 sportovní akce 
  • 2 komunitní setkání 
  • 5 pracovníků Klubu se zúčastní školení v oblasti prevence kriminality 

 

Koordinátorka projektu: 

Silvie Viktorýnová 

Tel.: +420 730 894 676 

Email: silvie.viktorynova@iqrs.cz 

 

Projektová manažerka: 

Hedvika Kotherová 

Tel.: + 420 778 980 381 

Email: hedvika.kotherova@iqrs.cz