VE ŠŤASTNÉM TĚLĚ ŠŤASTNÝ DUCH

VE ŠŤASTNÉM TĚLĚ ŠŤASTNÝ DUCH

Číslo projektu: MMB/0493877/2023 

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 

Donátor: Tento projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna.

 

 

 

 

 

Projekt cílí na děti a mládež především romského původu ohrožené sociálním vyloučením. Cílem projektu je realizace volnočasových aktivit pro děti a mladistvé z cílové skupiny a pomoci tak rozvíjet pohybové dovednosti dětí, jejich školní prospěch, sociální dovednost, kreativitu a manuální zručnost. Skrze výlety mimo lokalitu hodlá projekt přispět také snížit předsudky ve společnosti skrze vzájemné setkání se majority s minoritou. 

 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: 

  • 4 výlety mimo sociálně vyloučenou lokalitu 
  • 2 komunitní akce 
  • Pravidelné vzdělávací aktivity 
  • 2 pravidelné volnočasové kroužky 

 

Koordinátorka projektu: 

Silvie Viktorýnová 

Tel.: +420 730 894 676 

Email: silvie.viktorynova@iqrs.cz 

 

Projektová manažerka: 

Hedvika Kotherová 

Tel.: + 420 778 980 381 

Email: hedvika.kotherova@iqrs.cz