SPOLEČNÉ SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU JAKO NÁSTROJ NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

SPOLEČNÉ SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU JAKO NÁSTROJ NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Evidenční číslo projektu: 34354/2024 

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 

Donátor: Jihomoravský kraj

 

 

Hlavním cílem projektu je posílení všestranného rozvoje osobnosti dětí a mladých lidí skrze motivační a mimoškolní aktivity, což povede ke snížení rizika předčasného opuštění vzdělávání studentů na území Jihomoravského kraje. Pravidelnost aktivit u studentů podpoří smysl pro upevňování dobrých návyků a působí pozitivně na dlouhodobé rozvíjení dovedností nebo kompetencí. Aktivity budou mířené také na zlepšení rozpoznávání a překonávání sociálně-patologických jevů, a měly by tak mít preventivní účinek na děti a mladistvé. V neposlední řadě aktivity povedou k posílení zdravé sebedůvěry u dětí skrze poznání vlastních silných stránek a schopnosti se svými nedostatky pracovat. 

 

V rámci projektu se skrze realizaci aktivit zaměříme na rozvoj následujících kompetencí a návyků: 

 • Řízení a plánování času 
 • Zdravý životní styl 
 • Prevence zneužívání návykových látek 
 • Zvládání stresu, psychohygiena 
 • Rozvoj zdravých vztahů v kolektivu 

 

V rámci projektu proběhnou tyto aktivity: 

 • Prezentace romské kultury z pohledu Generace Z 
 • Filmový a divadlení klub 
 • Setkání Gendalos s hosty 
 • Vícedenní výlet 
 • Exkurze v Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu a v kunštátském zámku 
 • Návštěva ZOO 
 • Workshop finanční gramotnosti s odborníkem 
 • Úniková hra 
 • Bowling 
 • Laser Game 

 

Koordinátor projektu: 

Michal Kubík 

Tel.: +420 608 539 323 

Email: michal.kubik@iqrs.cz 

 

Projektová manažerka: 

Hedvika Kotherová 

Tel.: + 420 778 980 381 

Email: hedvika.kotherova@iqrs.cz