Rodina Hradilových hledá bydlení

Rodina Hradilových sdílí svůj stísněný pokoj na ubytovně, kde tři postele tvoří jejich jediný domov. Je  zde vysoká vlhkost, a celé patro sdílí společné sociální zařízení a kuchyni. Je to boj o soukromí, komfort a důstojný život. 

Manželé Hradilovi, kteří se snaží poskytnout svým dětem stabilní a bezpečné prostředí, jsou svým úsilím obdivuhodní. Avšak jejich snaha má významné důsledky na rodinný život a dobro svých dětí. 

 

Dětská budoucnost ohrožena 

Tři děti v rodině Hradilových, každá v jiném věku, čelí obtížnostem v souvislosti se stísněnými podmínkami a nevyhovujícím prostředím. Nejstarší syn se snaží studovat na učilišti, ale nedostatek soukromí a klidu pro učení mu ztěžuje dosahování dobrých výsledků. Prostřední dcera navštěvuje osmou třídu základní školy a má potíže se soustředěním na výuku. Nejmladšímu dítěti je pouhý rok, a život na ubytovně nemá pro jeho rozvoj ideální podmínky. 

 

Finanční tlak a boj o každý den 

Pan Hradil pracuje na dohodu o pracovní činnosti, zatímco jeho manželka je na rodičovské dovolené s nejmladším potomkem. Jejich finanční situace je velmi náročná, a výdaje na nájem pokojíku téměř pohltí celý rodinný rozpočet. 

Tato rodina čelí dennodenním obtížím a ekonomickému tlaku. Přestože jejich situace je těžká, neztrácí naději a hledají lepší bydlení pro sebe a své děti.