Paní Marie hledá bydlení pro sebe a své čtyři děti

Marie Lacková je matkou čtyř dětí ve věku 2, 4, 10 a 12 let. Marie se stala samoživitelkou poté, co se rozhodla opustit partnera kvůli domácímu násilí a neshodám. Bohužel, tato rozhodnutí měla pro ni a její děti vážné následky. 

 S odvahou a obavami opustila  Marie byt, ve kterém s dětmi žili. V té době bylo pro ni důležité zajistit bezpečnost své rodiny a ukázat svým dětem, že násilí není správné řešení. To však znamenalo, že přišla o své bydlení. 

Děti paní Marie svěřila do péče příbuzným, zatímco se ona sama začala věnovat složité úloze obnovy svého života. S pomocí sociální pracovnice se pokoušela najít nové bydlení, ale to bylo daleko složitější, než si dokázala představit. 

Marie teď čelí několika výzvám. Nejenže hledá nový domov pro sebe a své děti, ale také musí překonat předsudky a obtížnosti spojené s jejím etnickým původem. To vše vytváří nepříznivé podmínky pro její úspěch. Avšak Marie se nevzdává.  Nemalá část jejího úsilí spočívá ve vzájemné komunikaci se sociální pracovnicí, která jí poskytuje podporu a radí jí, jak postupovat. Společně hledají různé možnosti a prostředky, jak získat nové bydlení a znovu se spojit s jejími dětmi. 

 I přes tuto těžkou situaci neztrácí Marie Lacková víru a s pomocí své vlastní odhodlanosti a síly pokračuje v hledaní nového domova pro sebe a své děti.