PRVNÍ KONFERENCE O DESEGREGACI VE VZDĚLÁVÁNÍ V BRNĚ

PRVNÍ KONFERENCE O DESEGREGACI VE VZDĚLÁVÁNÍ V BRNĚ

Nezisková organizace IQ Roma servis, která dlouhodobě pracuje na zajištění rovného přístupu romských žáků a studentů ke vzdělávání, pořádá první konferenci věnovanou desegregaci ve vzdělávání v Brně. Tato událost s názvem Konference Reslipen: dosáhněme rovnosti ve vzdělávání“ se uskuteční 23. února 2024 v Café Práh a představuje významný milník v boji proti etnické segregaci ve vzdělávacím systému.

IQ Roma servis usiluje o rozšíření povědomí a hledání efektivních řešení dlouhodobé diskriminace romských žáků a žákyň, které potvrzuje i rozsudek D. H. Evropského soudu pro lidská práva z přelomu století. “Tato konference je příležitostí pro pedagogy, rodiče, studenty, sociální pracovníky, politiky, úředníky a další aktéry, ke sdílení zkušeností a společnému odstraňování bariér bránících rovnému přístupu k vzdělání,“ zdůrazňuje pořadatelka konference Petra Borovičková z IQ Roma servisu.

Program konference zahrnuje přednášky a panelovou diskuzi s předními odborníky. Karel Gargulák, expert na strategické řízení ve vzdělávání, představí úspěšné příklady desegregačních opatření v České republice. Miroslav Klempár z Awen Amenca popíše úspěšnou desegregaci na základní škole v Ostravě – Porubě a zdůrazní důležitost zapojení komunit. Lucie Fuková, první vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti, bude sdílet svou perspektivu na nesegregované vzdělávání a jeho význam pro budoucnost romské komunity. Součástí konference je také panelová diskuze, která se bude zabývat systémovými nástroji pro desegregaci a jejich zaváděním do praxe. Účastníky diskuze jsou Františka Tranovou z odboru rovného přístupu ke vzdělávání MŠMT, Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, a Karel Handlíř, ředitel desegregované základní školy v Krnově.

Konference Reslipen je klíčovou události zaměřenou na konfrontaci s problémy diskriminace a segregace ve vzdělávání a hledání a uplatňování konkrétních řešení v praxi.