DIGITALIZACE NEZISKOVEK – KROK S ODVAHOU DO BUDOUCNOSTI

DIGITALIZACE NEZISKOVEK – KROK S ODVAHOU DO BUDOUCNOSTI

V srpnu 2021 uvedl Active Citizens Fund novou výzvu zaměřenou na udělení akčních grantů pro posun digitální transformace v neziskovém sektoru. Pohled na dopady pandemie COVID-19, která nás zavřela do online světa, zdůraznil naléhavou potřebu této digitalizace. V tomto kontextu se nezisková organizace IQ Roma servis, z. s., zapojila se do výzvy zapojila se svým projektem „Na cestě ke 3D“, kde zkratka 3D symbolizuje digitalizaci, důvěru a dopad – tři základní pilíře pro prosperitu neziskových organizací.

Přechod na digitální inovace může znamenat pro mnohé pracovníky změnu zavedených postupů, a tak tyto začátky jsou vždy spojené s počátečními výzvami. Nicméně s odvahou – jak je motto výzvy, se pracovníci zapojují do nových příležitostí. Za velký přínos digitalizace vnímá organizace také pozitivní vliv na životní prostředí. Odvaha je též klíčová v odstraňování stereotypů ohledně neziskových organizací jako celku. Často se setkáváme s názory, že neziskovky jsou nečinné, plýtvají finančními prostředky a jsou nadbytečné. Proto neziskové organizace aktivně komunikují, sdílejí své úspěchy a příběhy, aby prokázaly svůj skutečný přínos. Ovšem měřit dopad neziskových organizací na společnost je složité, zvláště kvůli omezeným lidským i finančním zdrojům. Díky výzvě Active Citizens Fund mohou teď organizace jako IQ Roma servis měřit plně měřit a vyhodnocovat svůj dopad.

Kromě odvahy hraje důvěra klíčovou roli v efektivním fungování organizací. Důvěra ze strany klientů, dárců a partnerů v samotnou organizaci, i důvěra mezi členy týmu, jsou nezbytné. Tato důvěra je klíčovým prostředkem pro změny ve světě kolem nás – překonávání společenských předsudků a tvorbu inkluzivního společenství, které ocení rozmanitost a spolupráci.

„Aby neziskové organizace mohly plně obstát, potřebují všechny tři D: digitalizaci, důvěru a dopad,“ říká Veronika Štiglerová, PR manažerka organizace IQ Roma servis.

IQ Roma servis, nestátní nezisková organizace, je zároveň praktickým příkladem této filozofie. Její snahou je pomáhat romským rodinám, mladým lidem i dospělým zlepšit jejich sociální situaci. Organizace nabízí profesionální sociální služby, rozvíjí komunitní práci a umožňuje propojení aktivních Romů při organizaci prospěšných, společenských a kulturních projektů.