HLEDÁME INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ EVIDENCE SOCIÁLNÍ PRÁCE

HLEDÁME INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ EVIDENCE SOCIÁLNÍ PRÁCE

S poskytováním sociálních a poradenských služeb se pojí také nutnost evidence velkého množství informací a dat o klientech a spolupráci s nimi. U nás v IQ Roma servisu jsme před více než 15 lety pro tento účel vytvořili vlastní elektronickou databázi, která nám slouží dosud. Od doby jejího vzniku se však změnilo mnohé – náš způsob práce, potřeby klientů, možnosti řešení jejich problémů i rozsah digitalizace naší agendy.

Po dlouhých letech hledání vhodného nového evidenčního systému jsme se rozhodli, že si takový opět sami vytvoříme! A rozhodli jsme se to pojmout inovativně a ve spolupráci s odborníky na HCD přístup (design zaměřený na člověka).

Od února 2023 jsme tak díky projektové podpoře z ESF ČR (sociální inovace v rámci OP Zaměstnanost plus) spolu našimi partnery z FaVU VUT zahájili výzkum, který měl odhalit, jaké problémy v rámci evidence naší práce skutečně máme a jak bychom je mohli řešit.

Po několika měsících téměř 60 individuálních i skupinových rozhovorů s klientkami našich služeb a pracovnicemi IQRS i dalších podobných organizací jsme na konci srpna uspořádali třídenní workshop. Devatenáct kolegů a kolegyň z různých týmů naší organizace společně pracovalo na prvních návrzích inovací (nejen) evidence naší práce. Dramaturgie workshopu spočívala v tematickém posunu od budoucí ideální podoby sociální práce přes hledání řešení pro současné klienty až po navrhování konkrétních podob těchto řešení.

Výzkumníci projektu nám také představili první verzi shrnující výzkumné zprávy.

Výzkum potvrdil, že zdrojem problémů ve kvalitě individuálního plánování a jeho záznamu je uživatelská nepřívětivost stávající databáze. Databáze je také velmi obtížně přístupná pro klienty – jak fyzicky, tak na úrovni srozumitelnosti její struktury a používaného jazyka. Současně jsme skrze výzkum získali bohatou škálu podnětů k podobě „ideální” databáze s potenciálem vytvářet lepší podmínky pro zmocňování klientů, ale také zefektivnit evidenci práce.

 

S výstupy zprávy i workshopu eká nás tedy podzim plný navrhování nových řešení a jejich testování. Průběžné výstupy našeho úsilí můžete sledovat také vy na našich stránkách či sociálních sítích.