ZAOSTŘENO NA RŮST: Profesionalizace a budování kapacity organizace IQ Roma servis, z. s.

ZAOSTŘENO NA RŮST: Profesionalizace a budování kapacity organizace IQ Roma servis, z. s.

Doba realizace: 01. 09. 2023 – 31. 08. 2025

Donátor: Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

 

Záměrem projektu je podpořit IQ Roma servis jako profesionální, rozvíjející se a udržitelnou proromskou NNO prostřednictvím implementace moderních přístupů a aktivit ve vybraných oblastech rozvoje. Jedná se zejména o rozvoj strategického řízení, nové metody a přístupy k fundraisingu a PR, ale i o rozvoj a péči o lidské zdroje.

Hlavním cílem projektu je během 24 měsíců zvýšit expertízu IQ Roma servisu v oblasti personálního a strategického řízení a posílit tím jeho finanční a personální stabilitu.

Mezi dílčí cíle se řadí:

  • zvýšení příjmů z negrantového fundraisingu
  • zlepšení vnímání transparentnosti a efektivity organizace prostřednictvím komplexně pojaté realizace komunikace a PR kampaně
  • zvýšení úrovně znalostí a kompetencí min. 10 členů středního managementu v oblasti řízení lidských zdrojů a managementu kvality poskytovaných služeb
  • zvýšení participace zaměstnanců na prezentaci činnosti a získávání další podpory
  • zvýšení efektivity strategického řízení, naplňování strategického plánu a dílčích operačních plánů a řádné evaluování dopadu

 

Kontaktní osoby:

Projektová manažerka:

Hedvika Kotherová

Tel.: 778 980 381

Email.: hedvika.kotherova@iqrs.cz

 

Koordinátorka projektu:

Zuzana Siváková

Tel.: 703 146 194

Email.: zuzana.sivakova@iqrs.cz