DŮSTOJNÉ BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO

DŮSTOJNÉ BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2023 

Donátor: Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj 

 

Romové často čelí diskriminaci na trhu s nájemním bydlením. Pro romské domácnosti je téměř nemožné dosáhnout běžného nájemního bydlení na trhu. Důsledkem je časté využívání sub-standardního bydlení v ubytovnách nebo u pronajímatelů, kteří se zaměřují na klientelu lidí vyloučených z bydlení. Romské domácnosti rovněž často čelí chudobě a důsledkům sociálního vyloučení. Projekt Důstojné bydlení pro každého se soustředí na efektivní využití potenciálu naší organizace ke zpřístupnění standardního nájemního bydlení pro své klienty. 

 

Hlavním cílem projektu je kultivovat sektor nájemního bydlení v kontextu pronájmů ohrožené cílové skupině jednotlivců a rodin s dětmi v Brně a vybraných obcích JMK prostřednictvím vytváření kapacit mezi uživateli služeb (paralegals) a poradenství pronajímatelům.  

Prostřednictvím vyškolení 5 pracovníků organizace a 5 paralegals dojde během 12 měsíců k zásadnímu zvýšení kapacity pro schopnost řešit nelegální nebo neférové praktiky ze strany pronajímatelů na úrovni pracovníků i zástupců komunity.  

Prostřednictvím přímé podpory pronajímatelů bude vytvořena skupina nejméně 3 obeznámených pronajímatelů s problematikou, možností čerpání podpory a nastavení nájemních vztahů.  

Dílčí cíle:  

  • Zvýšit ochranu zájmů nájemníků v oblasti hledání bydlení a řešení zadluženosti poskytnutím poradenství min. 50 členům z cílové skupiny, z toho min. 20 členům za podpory právního poradenství;  
  • Zvyšovat efektivitu podpory v bydlení prostřednictvím vybudování databáze klientských případů, kde budou dostupné podklady pro další kvalitní podporu ohroženým nájemníkům i pronajímatelům. Databáze bude na konci projektu dostupná ve formě e-learningového interního kurzu;  
  • Zajistit zpětnou vazbu od členů komunity, pronajímatelů, od zprostředkovatelů nájemního bydlení a dalších klíčových aktérů o aplikovatelnosti a efektivitě nástrojů prevence ztráty bydlení a následně zpracovat poznatky do analytického dokumentu a case study.  

 

Projekt představuje komplexní podporu nájemníků a pronajímatelů s cílem umožnit dlouhodobý bezproblémový nájem cílové skupině. 

 

Kontaktní osoby: 

Koordinátor projektu: 

Hana Kovářová 

tel.: +420 778 974 823 

e-mail: hana.kovarova@iqrs.cz 

 

Projektová manažerka: 

Adéla Vaňková 

Tel.: 778 980 382 

E-mail: adela.vankova@iqrs.cz