PORADENSKÉ CENTRUM IQRS

PORADENSKÉ CENTRUM IQRS

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0001131

Donátor: Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. 

Doba realizace: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2026

 

Záměrem projektu je zlepšit životní situaci osob ohrožených sociálním vyloučením v městě Brně prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Projekt přispěje k síti podpory, která je dostupná pro cílovou skupinu, což pomůže k sociálnímu začlenění a posunu v celkové situaci sociálně vyloučených osob v Brně. 

 

V Poradenském centru bude nabízena pomoc v oblastech: 

(1) základní stabilizace životní situace; 

(2) základní doklady;

(3) uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí – ochrana práv v oblastech domácí násilí, zneužívání, občanská práva, sousedské vztahy, rodinné vztahy, ochrana obětí trestných činů, finance (dluhy, smlouvy, insolvence, hospodaření, nakládání s majetkem, dávky);

(4) zajištění kontaktu se společenským prostředím – společenské kontakty, partnerské vztahy, stabilizace rodiny;

(5) péče o děti; 

(6) seberealizace (práce a vzdělávání);

(7) zdraví a bezpečí;

(8) bydlení.

 

Hlavním cílem projektu je u 70 % osob z cílové skupiny zapojených do projektu v období 1.8.2023 – 31.7.2026 zlepšit jejich nepříznivou sociální situaci ve výše definovaných potřebách o alespoň 20 %. 

Dílčím cílem projektu je během 36 měsíců zajistit zlepšení dovedností pracovníků realizačního týmu prostřednictvím vzdělávání.  

 

Aktivity projektu: 

Hlavního cíle bude dosaženo skrze aktivitu 1 Poskytování odborného sociálního poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené ve věku 15–99 let (§37, zák. o soc. službách 108/2006 Sb. a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.). 

Dílčí cíl bude naplňován aktivitou 2 Vzdělávání a supervize.

Aktivita 3 se zaměřuje na monitoring a evaluaci.  

 

 

Adresa Poradenského centra IQRS: Brno, Vranovská 45 

Otevírací hodiny:  

Pondělí 8:00 – 19:00 

Úterý 8:00 – 16:00 

Středa 8:00 – 19:00 

Čtvrtek 8:00 – 16:00 

 

Poradna bude v provozu 38 hodin týdně a vždy minimálně 1 pracovník bude k dispozici pro klienty, kteří se neobjednali. Služba tak zajistí možnost řešit akutní a krizovou situaci, která spadá do odborného sociálního poradenství v rozsahu 38 hodin týdně.  

V poradně pracují odborní poradci a právníci, kteří jsou vyškolení k práci s osobami žijícími v podmínkách sociálního vyloučení a mají dovednosti doprovázet klienty v akutní krizi (vystěhování z ubytovny ze dne na den, poslední upomínka z úřadu před udělením sankce ad.) i klienty, kteří potřebují delší čas pro porozumění své životní situaci a krokům, které je potřeba učinit k jejímu zlepšení. 

 

Vedoucí Poradenského centra: 

Mgr. et Mgr. Eliška Šmídová

tel.: +420 703 146 191

e-mail: eliska.smidova@iqrs.cz 

 

Vedoucí služby OSP:

Jitka Čarná

tel.: +420 730 897 729

e-mail: jitka.carna@iqrs.cz

  

Projektová manažerka: 

Mgr. Adéla Vaňková 

tel.: +420 778 980 382 

e-mail: adela.vankova@iqrs.cz